c ++ - Sådan overføres funktion pointer som lpParameter til CreateThread?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har følgende funktion, som vil blive kaldt af CreateThread:


DWORD WINAPI start\_thread(LPVOID handleFunction)
{
  int prio = 4;

  // call handleFunction()
  handleFunction(prio);

  return TRUE;
}


Og jeg laver tråden her:


DECL\_PREFIX tid\_t so\_fork(so\_handler *handleFunction, unsigned priority) {

  DWORD dw;


  hThr[currentThread] = CreateThread(
    NULL,                    // default security attributes
    0,                     // use default stack size 
    (LPTHREAD\_START\_ROUTINE)start\_thread,    // thread function name
    (LPVOID)&handleFunction,            // argument to thread function 
    0,                     // use default creation flags 
    &dw);      // returns the thread identifier 

  return 0;
}


Jeg får følgende fejl, når jeg builind det:


Error  C2064  term does not evaluate to a function taking 1 arguments libscheduler  

expression preceding parentheses of apparent call must have (pointer-to-) function type libscheduler


Hvad laver jeg det forkert?

Bedste reference


Passerer &handleFunction til CreateThread() er forkert, fordi du passerer den lokale adresse på handleFunction variablen selv, ikke adressen til so\_handler, som den peger på.


Da handleFunction allerede er en pointer, prøv noget mere som dette i stedet:


DWORD WINAPI start\_thread(LPVOID handleFunction)
{
  int prio = 4;

  // call handleFunction()
  so\_handler *handler = (so\_handler *) handleFunction;
  handler(prio); // or maybe (*handler)(prio), depending on how so\_handler is actually defined...

  return TRUE;
}

DECL\_PREFIX tid\_t so\_fork(so\_handler *handleFunction, unsigned priority) {

  DWORD dw;

  hThr[currentThread] = CreateThread(
    NULL,          // default security attributes
    0,            // use default stack size 
    &start\_thread,      // thread function name
    handleFunction,     // argument to thread function 
    0,            // use default creation flags 
    &dw);          // returns the thread identifier 

  return 0;
}