generer rediger og slet knap på kørselstid og håndtere klikhændelsen i datagridview ved hjælp af c # til Windows-applikation

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemVenligst kig efter koden, Her har du brug for en behandlet måde til at nævne problemet i spørgsmålet.


 private void addBtn\_Click(object sender, EventArgs e)
   {


    try
    {


      dataGridView1.Rows.Add(comboBox2.Text, textBox6.Text, textBox7.Text, textBox2.Text,textBox3.Text,textBox4.Text,textBox5.Text);
      if (dataGridView1 != null)
      {

        for (int count = 0; (count <= (dataGridView1.Rows.Count - 2)); count++)
        {

          dataGridView1.Rows[count].HeaderCell.Value = string.Format((count + 1).ToString(), "0");

        }          

      }


//hvordan man ved hvilken knap der trykkes, dvs. redigere eller slette
//og hvordan man kan vide, hvilken rækkeknap der trykkes på, og hent den pågældende rækkedata, når
//edit-knappen trykkes ind i en anden Windows-formular, og når jeg trykker på opdateringsknappen
//fra redigeringsformular skal data ændres på samme række af datagridview whos
 //edit knappen trykkes


 private void dataGridView1\_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
  {     }
 //this is how i added button


 Editlink.UseColumnTextForButtonValue=true;

    Editlink.HeaderText = "Edit";
    Editlink.DataPropertyName = "lnkColumn";
    Editlink.Text = "Edit";
    dataGridView1.Columns.Add(Editlink);   

    Deletelink.UseColumnTextForButtonValue = true;
    Deletelink.HeaderText = "delete";
    Deletelink.DataPropertyName = "lnkColumn";
    Deletelink.Text = "Delete";      
    dataGridView1.Columns.Add(Deletelink);

Bedste reference


Det er i begivenhedsobjektet e: DataGridViewCellEventArgs [7]


Du kan bruge e.ColumnIndex og e.RowIndex


Så, for at få rækken, gør du bare:


var row = (DataGridRow)dataGridView1.ItemContainerGenerator.ContainerFromIndex(e.RowIndex);