windows - Sådan parametreres .wsf scripts til telnet sessioner?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil automatisere en opgave til en telnet-session på Windows, så jeg kan køre den flere gange ved hjælp af forskellige værdier.


Jeg har et .wsf script til at gøre den opgave for en gang med hardkodede værdier.


Hvordan kan jeg parameterisere værdierne for et .wsf script.


Er der nogen måde at parametrere, ligesom at bruge Excel, hvor jeg kan gemme alle variablerne og sende dem dynamisk til scriptet?

Bedste reference


<?xml version="1.0" ?><job><script language="VBScript">
<![CDATA[

Set a = WScript.Arguments
Dim i
i = 0
While a.length > i
    WScript.Echo WScript.Arguments(i)
    i = i + 1
Wend

]]>
</script></job>


og kør det som wscript.exe myfile.wsf param1 "pa r a m 2" param3