c # - Kunne ikke bruge NDde.dll i Windows-tjenesten

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemC # kode:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.ServiceProcess;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using NDde.Client;
namespace Test
{
  public partial class Service1 : ServiceBase
  {
    System.Timers.Timer timeDelay;
    int count; 
    public Service1()
    {
      InitializeComponent();
      timeDelay = new System.Timers.Timer();
      timeDelay.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(WorkProcess); 
    }

   public void WorkProcess(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e) 
    { 
      string process = "Timer Tick " + count; 
      LogService(process); 
      count++; 
    } 
    protected override void OnStart(string[] args) 
    { 
      LogService("Service is Started"); 
      timeDelay.Enabled = true; 
    } 
    protected override void OnStop() 
    { 
      LogService("Service Stoped"); 
      timeDelay.Enabled = false; 
    } 
    private void LogService(string content) 
    {

      FileStream fs = new FileStream(@"C:TestServiceLog.txt", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write); 
      StreamWriter sw = new StreamWriter(fs); 
      sw.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.End); 
      sw.WriteLine(content+this.GetFirefoxUrl()); 
      sw.Flush(); 
      sw.Close(); 
    } 

    public string GetFirefoxUrl()
    {
      DdeClient dde = new DdeClient("Firefox", "WWW\_GetWindowInfo");
      dde.Connect();
      string url = dde.Request("URL", int.MaxValue);
      dde.Disconnect();
      return url;
    }
  }
}


Hej, jeg har skrevet ovenstående kode, men jeg kan ikke udføre opgaven GetFirefoxUrl (). Dens giver mig følgende fejl. Hvordan kan jeg løse dette?  Tjenesten kan ikke startes. NDde.DdeException: Klienten kunne ikke oprette forbindelse til 'Firefox | WWW\_GetWindowInfo'. Sørg for, at serverprogrammet kører, og at det understøtter det angivne servicenavn og emnetavnsparret. ---> NDde.Foundation.DdemlException: Klienten kunne ikke oprette forbindelse til 'Firefox | WWW\_GetWindowInfo'. Sørg for, at serverprogrammet kører, og at det understøtter det angivne servicenavn og emnetavnsparret.
         på System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke (Kontrolopkald, Delegeret metode, Objekt [[]] args, Booleansk synkron)
         på System.Windows.Forms.Control.Invoke (Delegate method, Object [[]] args)
         på NDde.Advanced.DdeContext.DdeThread.Invoke (Delegate metode, Object [[]] args)
         på NDde.Client.DdeClient.Connect ()
         --- Slut på indre undtagelse stak spor ---
         på NDde.Client.DdeClient.Connect ()
         på Test.Service1.GetFirefoxUrl ()
         på Test.Service1.LogService (String-indhold)
         på Test.Service1.OnStart (String [[]] args)
         på System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback (Object state)Jeg har kontrolleret de andre tråde relateret til dette ingen af ​​dem gav mig en løsning. Jeg håber, at nogle leder mig til at nå dette.

Bedste reference