c ++ - Hvordan forbinder jeg statiske biblioteker i Eclipse CDT (Windows)?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal linke glew bibliotek til mit projekt, og jeg forsøgte bogstaveligt alt, hvad jeg kunne finde over internettet.


Jeg har MinGW compiller.


Jeg downloadede Windows-binære filer til biblioteket og satte dem i includes og libs i henholdsvis mit rod-mappe.


Jeg indstiller Project Properties -> Settings -> MinGW C ++ Linker -> Biblioteker i library search path ${workspace\_loc:/${ProjName}/libs} og glew32s og glfw3dll i libraries


Jeg indstiller Project Properties -> Settings -> MinGW C ++ Compiller -> Inkluderer min inkluderingsmappe


Jeg tilføjede i Project Properties -> Settings -> MinGW C ++ Compiller -> Diverse -std=gnu++0x flag


projekt træ
includes
biblioteker


Jeg forsøger at gøre dette arbejde


#include <iostream>

#define GLEW\_STATIC
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

const GLuint WIDTH = 800, HEIGHT = 600;

int main()
{

  glfwInit();
  glfwWindowHint(GLFW\_CONTEXT\_VERSION\_MAJOR, 3);
  glfwWindowHint(GLFW\_CONTEXT\_VERSION\_MINOR, 3);
  glfwWindowHint(GLFW\_OPENGL\_PROFILE, GLFW\_OPENGL\_CORE\_PROFILE);

  GLFWwindow* window = glfwCreateWindow(WIDTH, HEIGHT, "LearnOpenGL", nullptr, nullptr);
  if (window == nullptr)
  {
    std::cout << "Failed to create GLFW window" << std::endl;
    glfwTerminate();
    return -1;
  }
  glfwMakeContextCurrent(window);

  int width, height;
  glfwGetFramebufferSize(window, &width, &height);

  while (!glfwWindowShouldClose(window))
  {
    glfwPollEvents();

    glfwSwapBuffers(window);
  }

  glfwTerminate();
  return 0;
}


Men det virker som om Eclipse bare ignorerer det. Jeg har ingen udgang, det siger jo 'Afslutte'. Jeg forsøgte at lægge et beakpoint, men debugger ignorerer bare det. Hvad gør jeg forkert, og hvorfor er det så RIDICULUS HARD at bare linke et bibliotek?


UPD:


Fik nogle mærkelige exit kode -1073741515


her er et link til en video
https://www.dropbox.com/s/s7kcwczv1zmmjfu/eclipse.webm?dl=0[12]

Bedste reference