c - Tråd prioritet i Windows, har ingen spørgsmål?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg blev sjov med tråde prioritet og affinitet. Hvad jeg gjorde det, så jeg mindst et problem - når jeg kun bruger en CPU, får tråder ikke nok processor tid. For eksempel har jeg her et resultat af min observation.


https://pastebin.com/2fgPwMbw[2]


Første kolonne er tid i ms, anden er en tæller, når tråd har prioritet lig med 0, tredje og fjerde er tæller når prioritet er -1, og femte og sjette er tæller når prioritet er -2.
Og det er min kode:


DWORD WINAPI thread( void* counter )
{
DWORD* local = ( DWORD* )counter;

  while (1)
  {
    for (int i = 0; i < 5000; i++)
    {
      suma += sin( i );
    }
    ++(*local);
    suma = 0;
  }
}


int main( )
{
  DWORD\_PTR affinity = 1;

  SetProcessAffinityMask( GetCurrentProcess( ), affinity );

  LPDWORD counters = ( LPDWORD )calloc( THREADS, sizeof( DWORD ) );

  int normalPriorityIndex = 0;
  int lowPriorityIndex[2] = { 1, 2 };
  int idlePriorityIndex[2] = { 3, 4 };

  HANDLE hw[THREADS] = {
    CreateThread( 0, 0, thread, counters + normalPriorityIndex, 0, 0 ),
    CreateThread( 0, 0, thread, counters + lowPriorityIndex[0], 0, 0 ),
    CreateThread( 0, 0, thread, counters + lowPriorityIndex[1], 0, 0 ),
    CreateThread( 0, 0, thread, counters + idlePriorityIndex[0], 0, 0 ),
    CreateThread( 0, 0, thread, counters + idlePriorityIndex[1], 0, 0 ),
  };

  SetThreadPriority( hw[normalPriorityIndex], 0 );
  SetThreadPriority( hw[lowPriorityIndex[0]], -1 );
  SetThreadPriority( hw[lowPriorityIndex[1]], -1 );
  SetThreadPriority( hw[idlePriorityIndex[0]], -2 );
  SetThreadPriority( hw[idlePriorityIndex[1]], -2 );

  FILE* file;
  char* fileName = ( char* )calloc( 32, sizeof( char ) );
  fileName = "dane.txt";
  fopen\_s( &file, fileName, "w" );

  DWORD startTime = GetTickCount( );
  FILE* stream = stdout;

  while (!\_kbhit( ))
  {
    if (GetTickCount( ) - startTime > 600000)
    {
      break;
    }
    fprintf( file, "\%5.ld | ", GetTickCount( ) - startTime );
    fprintf( file, "\%ld \%ld \%ld \%ld \%ld
",
      counters[normalPriorityIndex], 
      counters[lowPriorityIndex[0]],
      counters[lowPriorityIndex[1]],
      counters[idlePriorityIndex[0]], 
      counters[idlePriorityIndex[1]] );
    Sleep( 750 );
  }

  for (int i = 0; i < THREADS; i++)
    CloseHandle( hw[i] );

  return 0;
}


Hvorfor tråde med prioritet -2 har større tæller, så tråd med prioritet -1 ...?

Bedste reference