windows - Sådan skriver du et VB-script, der kontrollerer, når en fil ikke længere bruges?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemEr der en begivenhed, der udløser, når en bestemt fil, som blev brugt af en proces, ikke længere bruges? Hvis der ikke er nogen begivenhed, er der en anden måde at registrere det på en måde, der kan udløse en opgave?

Bedste reference


Prøv denne kode:


Dim file
Dim app

file = "C:Testfile.xlsx"
app = "notepad.exe"
On Error Resume Next
Do
    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").MoveFile file, file
    If Err <> 70 Then Exit Do ' 70 - Access denied
    Err.Clear
    WScript.Sleep 1
Loop
CreateObject("WScript.Shell").Run app


Når først er lanceret, venter scriptet, indtil file er gratis, og kører derefter app og udgange.