windows - Kør en lokal http fra browseren

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problem



Jeg skal åbne en webside (som er på en lokal server) fra Run/PowerShell/uanset.


I Kør vinduet skriver jeg det:


firefox \192.168.167.147	est.php


eller på Powershell:


[system.Diagnostics.Process]::Start("firefox", "\192.168.167.147	est.php")


Firefox starter men åbner denne side:


file://///192.168.167.24/test.php


i stedet for


192.168.167.24/test.php


Samme på Chrome.


Har du nogen ideer?

Bedste reference


Brug af \ vil som standard bruge file:// -protokollen.


Det samme sker, hvis du skriver \192.168.167.147 direkte i Firefox 's eller Chrome's adresselinje (eller Windows Stifinder forresten)


Du skal eksplicit bruge protokollen, du vil bruge http:// eller ftp:// eller hvad som helst


firefox http://192.168.167.147/test.php vil gøre det [13]

Andre referencer 1


I Kør vinduet



  Til Chrome



chrome http://192.168.167.24/test.php



  Til Firefox



firefox http://192.168.167.24/test.php

Andre referencer 2


Jeg forstår ikke dit spørgsmål meget,


Men jeg bruger normalt vhosts/.conf-fil i wampserver til at oprette lokale værter


ex: test.conf


<VirtualHost *:80> 
  DocumentRoot "d:/example/repos/public"
  ServerName local.example.domain.com
  ServerAlias local.example.domain.com    
</VirtualHost>
<Directory "d:/example/repos/public">
  AllowOverride All
  Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>


Håber dette hjælper