windows - Piping Log File til event viewer med EVENTCREATE batch script

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at røre en logfil til hændelsesviseren.


Jeg kan udføre logfilen korrekt, men kan ikke få den nye linje (carraige return) til at fungere.


Jeg har forsøgt ^ L og \ n muligheder uden succes.


https://serverfault.com/questions/137493/eventcreate-with-multiline-description[4]


Her er den oprindelige kode


SET log=\%TEMP\%\%computername\%.txt

Echo.=================== >>\%log\%
echo.\%Date\% >>\%log\%
echo.\%Time\% >>\%log\%
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
set eventtext=
for /f "delims=" \%\%l in (\%log\%) do set eventtext=!eventtext! \%\%l 
EVENTCREATE /id 101 /l application /t warning /so "Something bad happened" /d "\%eventtext\%"


Udgangen i hændelsesviseren ser sådan ud


===================   Thu 05/25/2017   17:22:48.41  


Jeg vil gerne have det sådan


===================   
Thu 05/25/2017   
17:22:48.41  

Bedste reference