windows - forsøger at få antallet af kerner fjernt

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at få antallet af kerner til flere Windows-computere/servere på tværs af vores domæne. Der er Windows 2008R2, Windows 2012, Windows 2016 og Windows 10. Når jeg åbner en CMD og type


wmic /NODE:"Hostname" /USER:"DomainAdminAcoount" OS GET numberofcores


Jeg får  Node - Hostname

  FEJL:

  Beskrivelse=Ugyldig forespørgselEventuelle ideer hvad jeg gør forkert?
Tak!

Bedste reference


Antallet af kerner er en del af CPU'en, ikke OS'et.


C:>wmic /NODE:localhost cpu get NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors
NumberOfCores NumberOfLogicalProcessors
4       8


Når du er klar til at træde op til PowerShell.


PS C:> Get-WmiObject Win32\_Processor | Select-Object -Property NumberOfCores

NumberOfCores
-------------
      4


Eller fra at komme med et cmd.bat script.


C:>powershell -NoProfile -Command "& { Get-WmiObject Win32\_Processor | Select-Object -Property NumberOfCores }"

NumberOfCores
-------------
      4