Java (Windows) - Ved proces id, få hukommelsesbrug, diskbrug, netbrug

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har undersøgt den bedste tilgang til at opnå følgende data for en bestemt proces: 1. CPU-brug

 2. Hukommelsesforbrug

 3. Diskbrug

 4. NetværksforbrugJeg besluttede at gå med OSHI (Operating system &hardware information) API.
Uheldigvis for mig giver denne API ikke mig den ønskede information ud af kassen, det kræver nogle grundlæggende kendskab til, hvordan man kan beregne, for eksempel cpu-brugen pr. Proces.


Mit spørgsmål er: Hvordan kan jeg få hukommelsen, disken, netværksbrugen af ​​proces id?


ved hjælp af følgende eksempel på cpu-brugsdata pr. prcoess


For eksempel:


For at få den faktiske CPU brug af en claculator.exe kørende proces:


import oshi.SystemInfo;
import oshi.hardware.CentralProcessor;
import oshi.software.os.OSProcess;
import oshi.software.os.OperatingSystem;

public class processCPUusage {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    OSProcess process;
    long currentTime,previousTime = 0,timeDifference;
    double cpu;
    int pid = 7132;
    SystemInfo si = new SystemInfo();
    OperatingSystem os = si.getOperatingSystem();
    CentralProcessor processor = si.getHardware().getProcessor();
    int cpuNumber = processor.getLogicalProcessorCount();
    boolean processExists = true;
    while (processExists) {
      process = os.getProcess(pid); // calculator.exe process id
      if (process != null) {
        // CPU
        currentTime = process.getKernelTime() + process.getUserTime();

        if (previousTime != -1) {
          // If we have both a previous and a current time
          // we can calculate the CPU usage
          timeDifference = currentTime - previousTime;
          cpu = (100d * (timeDifference / ((double) 1000))) / cpuNumber;
          System.out.println(cpu);
        }   

        previousTime = currentTime;

        Thread.sleep(1000);
      } else {
        processExists = false;
      }
    }
  }
}


Rammen jeg bruger
https://github.com/oshi/oshi/tree/master/src/site/markdown
 viser den ønskede funktionalitet men mangler egnede eksempler [9] • Sprog: Java 8

 • Byg værktøj: Maven 2

 • OS: Windows 10 *OSHI bibliotek + slf4j


  <dependency>
    <groupId>com.github.dblock</groupId>
    <artifactId>oshi-core</artifactId>
    <version>3.4.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>1.7.5</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
    <version>1.7.5</version>
  </dependency>

Bedste reference


Jeg er den, der gennemførte OSProcess-klassen i OSHI, som du refererer til, og har kommunikeret med dig i et problem på det pågældende projekt.


Mens OSHI i øjeblikket ikke leverer alle funktionaliteterne i OSProcess -grænsefladen, giver den dig adgangsmetoder til WMI-klasserne, som giver dig alle de oplysninger, du søger. Hvis du kigger på WindowsOperatingSystem-klassen, som implementerer den getProcess() -metode, du bruger, kan du kopiere/ændre koden ved hjælp af WMIUtil for direkte at hente de informationstyper, du har brug for. [10]


OSHI hentes for øjeblikket fra Win32\_Process WMI-klassen, men som jeg har nævnt i spørgsmålet, kan det være bedre at få oplysninger i stedet fra Win32\_PerfRawData\_PerfProc\_Process (som giver de rå data, du kan bruge til direkte beregninger) eller Win32\_PerfFormattedData\_PerfProc\_Process. I disse klasser kan du finde : [11] [12] [13]


CPU-brug • ElapsedTime

 • PercentPrivilegedTime

 • PercentProcessorTime

 • PercentUserTime(Bemærk, mens navnet siger 'Procent', de rå data indeholder faktisk stigning 'flåter')


Hukommelsesbrug • VirtualBytes

 • WorkingSetDiskbrug, Netværksforbrug • IOReadBytesPerSec;

 • IOWriteBytesPerSec;I disse klasser kombineres både Disk og Netværk i totalen. (Igen, for 'rå data' ignorerer 'per sek' -delen, vil det give stigende samlede mængder data).


Jeg tror ikke, Windows holder styr på forskellen i Disk vs. Network IO på en per-proces basis.


Skridt du skal tage: 1. Definer en kommasepareret streng med de ønskede WMI-feltnavne

 2. Definer en ValueType array med typer der matcher feltnavne, i
  den samme rækkefølge

 3. Udfør Map<String, List<Object>> procs = WmiUtil.selectObjectsFrom(null, "Win32\_PerfRawData\_PerfProc\_Process", processProperties, String.format("WHERE IdProcess=\%d", pid), processPropertyTypes);

 4. Hent hver værdi, du vil bruge procs.get("FieldNameHere").get(0)