windows - Issue installerer python bibliotek via PIP

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at installere AutoIT-biblioteket til Robot Framework. Her er resultatet, jeg ser efter at have downloadet biblioteket, hentet det til en mappe og kører python setup.py install:


Owner@Owner MINGW64 /c/users/owner/downloads/AutoItLibrary-1.1
$ python setup.py install

\%SYSTEMROOT\%system32
egsvr32.exe /S C:Python27Libsite-packagesAutoItLibrarylibAutoItX3.dll
Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 70, in <module>
    subprocess.check\_call(cmd, shell=True)
  File "C:Python27libsubprocess.py", line 186, in check\_call
    raise CalledProcessError(retcode, cmd)
subprocess.CalledProcessError: Command '\%SYSTEMROOT\%system32
egsvr32.exe /S C:Python27Libsite-packagesAutoItLibrarylibAutoItX3.dll' returned non-zero exit status 5


Nogen kender årsagen til denne fejl?

Bedste reference


gjorde du først bygningen?


python setup.py build
python setup.py install