Sådan ser du en Windows-service afhængigheder med Python?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemVed hjælp af Windows Services-konsollen kan du se en serviceafhængighed under Egenskaber> Afhængigheder. Hvordan kan du få de samme oplysninger med Python? Er der en måde at gøre med psutil?

Bedste reference


Du kan bruge modulet subprocess til at forespørge sc.exe for at få oplysninger til din tjeneste og derefter udlede afhængighedsoplysningerne. Noget som:


import subprocess

def get\_service\_dependencies(service):
  try:
    dependencies = [] # hold our dependency list
    info = subprocess.check\_output(["sc", "qc", service], universal\_newlines=True)
    dep\_index = info.find("DEPENDENCIES") # find the DEPENDENCIES entry
    if dep\_index != -1: # make sure we have a dependencies entry
      for line in info[dep\_index+12:].split("
"): # loop over the remaining lines
        entry, value = line.rsplit(":", 2) # split each line to entry : value
        if entry.strip(): # next entry encountered, no more dependencies
          break # nothing more to do...
        value = value.strip() # remove the whitespace
        if value: # if there is a value...
          dependencies.append(value) # add it to the dependencies list
    return dependencies or None # return None if there are no dependencies
  except subprocess.CalledProcessError: # sc couldn't query this service
    raise ValueError("No such service ({})".format(service))


Så kan du let søge efter afhængigheder som:


print(get\_service\_dependencies("wudfsvc")) # query Windows Driver Foundation service
# ['PlugPlay', 'WudfPf']