c ++ - QToolButton ikke synlig i Windows

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har afledt klassen QTabBar for at implementere "+" (new tab button) knappen ved hjælp af QToolButton (svarende til Google Chrome). Det virker dog i min Linux-maskine, men fungerer ikke i min Windows-maskine. Ved ikke at arbejde mener jeg QToolButton er ikke synlig i min windows machine, men den er synlig i min Linux-maskine ([[Ubuntu). Jeg kan ikke debugere det yderligere, da jeg har forsøgt få eksperimenter til at forstå årsagen, men det virkede ikke.


Min kildefil:


#include "tabbar.h"

TabBar::TabBar(QWidget *parent) : QTabBar(parent)
{
  new\_button\_ = new QToolButton(this);
  new\_button\_->setObjectName(QStringLiteral("AddButton"));
  new\_button\_->setText("+");
  new\_button\_->setFixedSize(QSize(20, 20));
  connect(new\_button\_, SIGNAL(released()), this, SLOT(emit\_new()));
  movePlusButton();
}

QSize TabBar::sizeHint(void) const
{
  QSize old = QTabBar::sizeHint();
  return QSize(old.width() + 45, old.height());
}

void TabBar::emit\_new(void)
{
  emit newClicked();
}

void TabBar::movePlusButton(void)
{
  quint64 totalWidth = 0;
  for (long i=0; i < count(); i++)
    totalWidth += tabRect(i).width();

  quint64 h = geometry().top();
  quint64 tab\_height = height();
  quint64 w = width();

  if (totalWidth > w)
    new\_button\_->move(w-40, tab\_height - 30);
  else
    new\_button\_->move(totalWidth + 5, tab\_height - 30);
}

void TabBar::resizeEvent(QResizeEvent *p\_evt)
{
  QTabBar::resizeEvent(p\_evt);
  movePlusButton();
}

void TabBar::tabLayoutChange(void)
{
  QTabBar::tabLayoutChange();
  movePlusButton();
}


Min overskriftsfil:


#ifndef TABBAR\_H
#define TABBAR\_H

#include <QObject>
#include <QToolButton>
#include <QTabBar>
#include <QResizeEvent>
#include <QLabel>

class TabBar : public QTabBar {
Q\_OBJECT

public:
  TabBar(QWidget *parent=nullptr);
  ~TabBar() { }

  void movePlusButton(void);


  void resizeEvent(QResizeEvent *p\_evt) override;
  void tabLayoutChange(void) override;
  QSize sizeHint(void) const override;

private slots:
  void emit\_new(void);

signals:
  void newClicked(void);

private:
  QToolButton *new\_button\_;
};

#endif // TABBAR\_H


REDIGERE:


Jeg har forsøgt få flere eksperimenter og fik at vide QToolButton gemmer sig bag regionen ved siden af ​​fanebladene. Se venligst screenshotet.


Indtast billedbeskrivelse her [16]

Bedste reference


Tilsyneladende bruger din applikation et stylesheet eller noget til at tilpasse skærmen, og dette er uforeneligt med din TabBar klasse.


Downloadet din kode, skrev en simpel hoved:


#include <QApplication>
#include <QMainWindow>
#include "tabbar.h"

int main( int argc, char* argv[] )
{
  QApplication app(argc, argv);

  QMainWindow wnd;

  TabBar* tabBar = new TabBar(&wnd);
  wnd.setCentralWidget( tabBar );

  tabBar->addTab( "Foo" );

  wnd.show();

  return app.exec();
}


kompileret og udført på Windows og fik det (testet klassisk og aero stil):
Indtast billedbeskrivelse her [17]


Så åbenbart din kode er fint. Men hvis du tilpassede QTabBar -gengivelsen gennem et stylesheet (hvad jeg formoder, når jeg ser hvordan det ser ud i dit GUI), skal du muligvis tilpasse din kode (sandsynligvis movePlusButton, da det har nogle værdier, der er hardkodede kan være uforenelig med den aktuelle visningsstil):


if (totalWidth > w)
  new\_button\_->move(w-40, tab\_height - 30);
else
  new\_button\_->move(totalWidth + 5, tab\_height - 30);