batch-fil - windows echo for at overskrive tidligere ekko

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemI en batchfil vil jeg skrive en 'tæller' til skærmen uden at rulle ting ud af skærmen. jeg har


FOR /L \%\%i IN (1,1,1000) DO (
< NUL set /P="Count= \%\%i"
)


{Der er ingen plads mellem < LT> NUL, men dette stopper linjen fra at vise i spørgsmålet.}


Denne kommando tilføjer ikke en LF eller CR, men jeg vil have en CR, bare ingen LF.


Slutresultatet skal være


Count= X


hvor X er 'tæller' fra 1 til 1.000.

Bedste reference


@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion

rem Get a Carriage Return (Ascii 13) in CR variable:
for /F \%\%a in ('copy /Z "\%~F0" NUL') do set "CR=\%\%a"

FOR /L \%\%i IN (1,1,1000) DO ( < NUL set /P "=Count= \%\%i!CR!" )

Andre referencer 1


@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
set cnt=0
for /F \%\%a in ('copy /Z "\%~F0" NUL') do set "CR=\%\%a"


FOR /L \%\%a IN (1,1,5) DO ( 
 call :cnt
 timeout /t 1 >nul
 < NUL set /P "=!er!!CR!"
 )
echo.
pause
exit 
:cnt
set /a cnt=!cnt!+1
if \%cnt\% == 1 set er=Hello!               
if \%cnt\% == 2 set er=I am Soubhik Biswas                 
if \%cnt\% == 3 set er=My Roll Is 40             
if \%cnt\% == 4 set er=Is Study In Class VIII-C    
goto :eof