C # mappe, undermappe og filer, der ikke kommer op i C # Windows programkatalog sti sammenligning kode

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemFor denne kode ønskede jeg, at brugeren i det væsentlige skulle indtaste to katalogveje og sammenligne dem, hvis der er forskelle i mapper eller filer, helt ned til den specifikke mappe eller fil i et C # Windows-program. Koden, jeg har nu, går kun til den umiddelbare mappe, og kun listen over de umiddelbare filer, hvis de er inde i den umiddelbare mappe.


private void btnCompare\_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Clear previous results.
  dgvFiles.Rows.Clear();

  // Get sorted lists of files in the directories.
  string dir1 = txtDir1.Text;
  if (!dir1.EndsWith("\")) dir1 += "\";
  string[] file\_names1 = Directory.GetFileSystemEntries(dir1);
  for (int i = 0; i < file\_names1.Length; i++)
  {
    file\_names1[i] = file\_names1[i].Replace(dir1, "*.*");

  }
  Array.Sort(file\_names1);

  string dir2 = txtDir2.Text;
  if (!dir2.EndsWith("\")) dir2 += "\";
  string[] file\_names2 = Directory.GetFileSystemEntries(dir2);
  for (int i = 0; i < file\_names2.Length; i++)
  {
    file\_names2[i] = file\_names2[i].Replace(dir2, "*.*");
  }
  Array.Sort(file\_names2);

  // Compare.
  int i1 = 0, i2 = 0;
  while ((i1 < file\_names1.Length) && (i2 < file\_names2.Length))
  {
    if (file\_names1[i1] == file\_names2[i2])
    {
      // They match. Display them both.
      dgvFiles.Rows.Add(new Object[] { file\_names1[i1], file\_names2[i2] });
      i1++;
      i2++;
    }
    else if (file\_names1[i1].CompareTo(file\_names2[i2]) < 0)
    {
      // Display the directory 1 file.
      dgvFiles.Rows.Add(new Object[] { file\_names1[i1], null });
      i1++;
    }
    else
    {
      // Display the directory 2 file.
      dgvFiles.Rows.Add(new Object[] { null, file\_names2[i2] });
      i2++;
    }
  }


Enhver hjælp ville blive værdsat. Mange tak!

Bedste reference


Du kan bruge overbelastningen af ​​GetFileSystemEntries, der tager en yderligere SearchPattern streng og en SearchOption som parametre. Dette får dig også undermapper, herunder filerne: [5]


string[] file\_names1 = Directory.GetFileSystemEntries(dir1, "*",
            SearchOption.AllDirectories);