Udskrivning af flere stregkoder i Windows-formularapplikation. NET C #

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemIndtast billedbeskrivelse her [2]


nedenfor er min kode


Tegn metode er nedenfor:
Nu når jeg genererer koden erstatter den den eksisterende stregkode og placerer ikke en ny stregkode i billedkassen.


System.Drawing.Graphics g = this.pictureBox1.CreateGraphics();
g.FillRectangle(new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.SystemColors.Control), new Rectangle(x, y, 50, 50));
ean13.Scale = 1.0F;
ean13.DrawEan13Barcode(g, new System.Drawing.Point(a, a));
public void DrawEan13Barcode( System.Drawing.Graphics g, System.Drawing.Point pt )
{
  float width = this.Width * this.Scale;
  float height = this.Height * this.Scale;

  // EAN13 Barcode should be a total of 113 modules wide.
  float lineWidth = width / 113f;

  // Save the GraphicsState.
  System.Drawing.Drawing2D.GraphicsState gs = g.Save( );

  // Set the PageUnit to Inch because all of our measurements are in inches.
  g.PageUnit = System.Drawing.GraphicsUnit.Millimeter;

  // Set the PageScale to 1, so a millimeter will represent a true millimeter.
  g.PageScale = 1;

  System.Drawing.SolidBrush brush = new System.Drawing.SolidBrush( System.Drawing.Color.Black );

  float xPosition = 0;

  System.Text.StringBuilder strbEAN13 = new System.Text.StringBuilder( );
  System.Text.StringBuilder sbTemp = new System.Text.StringBuilder( );

  float xStart = pt.X;
  float yStart = pt.Y;
  float xEnd = 0;

  System.Drawing.Font font = new System.Drawing.Font( "Arial", this.\_fFontSize * this.Scale );

  // Calculate the Check Digit.
  this.CalculateChecksumDigit( );

  sbTemp.AppendFormat( "{0}{1}{2}{3}", 
    this.CountryCode,
    this.ManufacturerCode,
    this.ProductCode, 
    this.ChecksumDigit );


  string sTemp = sbTemp.ToString( );

  string sLeftPattern = "";

  // Convert the left hand numbers.
  sLeftPattern = ConvertLeftPattern( sTemp.Substring( 0, 7 ) );

  // Build the UPC Code.
  strbEAN13.AppendFormat( "{0}{1}{2}{3}{4}{1}{0}",
    this.\_sQuiteZone, this.\_sLeadTail,
    sLeftPattern,          
    this.\_sSeparator,
    ConvertToDigitPatterns( sTemp.Substring( 7 ), this.\_aRight ) );

  string sTempUPC = strbEAN13.ToString( );

  float fTextHeight = g.MeasureString( sTempUPC, font ).Height;

  // Draw the barcode lines.
  for( int i = 0; i < strbEAN13.Length; i++ )
  {
    if( sTempUPC.Substring( i, 1 ) == "1" )
    {
      if( xStart == pt.X )
        xStart = xPosition;

      // Save room for the UPC number below the bar code.
      if( ( i > 12 && i < 55 ) || ( i > 57 && i < 101 ) )
        // Draw space for the number
        g.FillRectangle( brush, xPosition, yStart, lineWidth, height - fTextHeight );
      else
        // Draw a full line.
        g.FillRectangle( brush, xPosition, yStart, lineWidth, height );
    }

    xPosition += lineWidth;
    xEnd = xPosition;
  }

  // Draw the upc numbers below the line.
  xPosition = xStart - g.MeasureString( this.CountryCode.Substring( 0, 1 ), font ).Width;
  float yPosition = yStart + ( height - fTextHeight );

  // Draw 1st digit of the country code.
  g.DrawString( sTemp.Substring( 0, 1 ), font, brush, new System.Drawing.PointF( xPosition, yPosition ) );

  xPosition += ( g.MeasureString( sTemp.Substring( 0, 1 ), font ).Width + 43 * lineWidth ) -
    ( g.MeasureString( sTemp.Substring( 1, 6 ), font ).Width );

  // Draw MFG Number.
  g.DrawString( sTemp.Substring( 1, 6 ), font, brush, new System.Drawing.PointF( xPosition, yPosition ) );

  xPosition += g.MeasureString( sTemp.Substring( 1, 6 ), font ).Width + ( 11 * lineWidth );

  // Draw Product ID.
  g.DrawString( sTemp.Substring( 7 ), font, brush, new System.Drawing.PointF( xPosition, yPosition ) );

  // Restore the GraphicsState.
  g.Restore( gs );
}


public System.Drawing.Bitmap CreateBitmap( )
{
  float tempWidth = ( this.Width * this.Scale ) * 100 ;
  float tempHeight = ( this.Height * this.Scale ) * 100;

  System.Drawing.Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap( (int)tempWidth, (int)tempHeight );

  System.Drawing.Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage( bmp );
  this.DrawEan13Barcode( g, new System.Drawing.Point( 0, 0 ) );
  g.Dispose( );
  return bmp;
}


hvis der er en alternativ måde at gøre dette på, er kravet klart


tegne og udskrive N antal stregkoder ved hjælp af Windows-formularer

Bedste reference


du kan generere stregkode og gemme sit billede i database sql server.
derefter opret krystal rapport og få det felt på krystal rapport detaljer sektion. du får hvad du har brug for.