c # - TableLayoutPanel - ikke tilpasse brugerdefinerede kontrolkolonner til at centrere sig på formularens størrelse

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger tablelayoutpanel til nogle dynamisk oprettede kontrol.
Men når størrelsen på formularen (maksimere) ændres, justeres ikke kolonnerne korrekt.


Givet i billedet Indtast billedbeskrivelse her [2]


Her er min kode


 TableLayoutPanel panelItems = new TableLayoutPanel();
              panelItems.ColumnStyles.Clear();
              panelItems.Padding = new Padding(0,0,0,100);
              panelItems.Dock = DockStyle.Bottom;
              panelItems.ColumnStyles.Add(new ColumnStyle(SizeType.AutoSize));
              panelItems.Tag = item.id;  
              panelItems.ColumnCount = 3;
              panelItems.RowCount = 2;
              panelItems.AutoSizeMode = AutoSizeMode.GrowAndShrink;
              this.Controls.Add(panelItems);


//Get items
 if (categoryItemProducts.Any())
              {
                foreach (var product in categoryItemProducts)
                {
                  //Create new control
                  ctrItem productItem = new ctrItem(product.id);
                  productItem.BackColor = Color.Brown;
                  //productItem.Anchor = (AnchorStyles.Left | AnchorStyles.Right);
                  productItem.Anchor = AnchorStyles.None;
                  //Add it to tablelayout
                  panelItems.Controls.Add(productItem);
                }
              }
              panelItems.AutoScroll = false;
              panelItems.Visible = false;
              panelItems.AutoSize = true;


Vær venlig at hjælpe mig.

Bedste reference