docker - Hvordan kører jeg en ubuntu-container på windows?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg er ny til Docker og følger gennem dokumentationen Kom godt i gang, https://docs.docker.com/docker-for-windows/#explore-the-application-and-run-examples.[5]


Når jeg kører 'docker run -it ubuntu bash' får jeg følgende fejl:  Kan ikke finde billede 'ubuntu: nyeste' lokalt nyeste: Træk fra
  bibliotek/ubuntu C: \ Program
  Files \ Docker \ Docker \ Ressourcer \ bin \ docker.exe: Ingen matchende manifest for
  windows/amd64 i manifestlisterne. Se 'C: \ Program
  Files \ Docker \ Docker \ Ressourcer \ bin \ docker.exe køre --help '.Her er yderligere dockerinformation:


docker version


Client:
 Version:   17.06.1-ce
 API version: 1.30
 Go version:  go1.8.3
 Git commit:  874a737
 Built:    Thu Aug 17 22:48:20 2017
 OS/Arch:   windows/amd64

Server:
 Version:   17.06.1-ce
 API version: 1.30 (minimum version 1.24)
 Go version:  go1.8.3
 Git commit:  874a737
 Built:    Thu Aug 17 23:03:03 2017
 OS/Arch:   windows/amd64
 Experimental: true


docker info


Containers: 1
 Running: 0
 Paused: 0
 Stopped: 1
Images: 1
Server Version: 17.06.1-ce
Storage Driver: windowsfilter
 Windows:
Logging Driver: json-file
Plugins:
 Volume: local
 Network: l2bridge l2tunnel nat null overlay transparent
 Log: awslogs etwlogs fluentd json-file logentries splunk syslog
Swarm: inactive
Default Isolation: hyperv
Kernel Version: 10.0 15063 (15063.0.amd64fre.rs2\_release.170317-1834)
Operating System: Windows 10 Pro
OSType: windows
Architecture: x86\_64
CPUs: 12
Total Memory: 31.92GiB
ID: ZVBR:TM24:KXS3:NF5Y:WJTD:7JR3:S4UB:TFIZ:7G32:EHIL:4TKD:RK3V
Docker Root Dir: C:ProgramDataDocker
Debug Mode (client): false
Debug Mode (server): true
 File Descriptors: -1
 Goroutines: 20
 System Time: 2017-09-28T10:05:53.8801328-07:00
 EventsListeners: 0
Registry: https://index.docker.io/v1/
Experimental: true
Insecure Registries:
 127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false


Jeg er lidt forvirret, hvorfor OS/Arch-versionen viser windows/amd64 mens arkitektur under info viser x86\_64.


Enhver hjælp med fejlmeddelelsen ville være fantastisk.

Bedste reference


Dit problem er, at du bruger docker i Windows-container-tilstand og forsøger at trække et ubuntu-billede, som er linux-containerbillede. Du kan ikke gøre det. Du kan køre enten Windows-containere eller du kan køre Linux-containere.


Du kan skifte til Linux-container tilstand ved at højreklikke på dockerbakkeikonet som vist i nedenstående billede


Skift til Linux Containere [6]


Også windows/amd64 og x86\_64 indikerer begge 64bit OS og intet andet