windows - Kunne ikke finde SetWindowsHookEx procedure i user32.dll

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemOS: Windows 10 64bit
Gå version: Gå version go1.7 windows/amd64


Jeg får følgende fejlmeddelelse, når der køres kode. Jeg forsøgte at køre det med administratorer prividge, men stadig ikke arbejde.


Jeg refererede følgende links,


https://github.com/AllenDang/w32[4]


https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644990(v=vs.85).aspx[5]


panic: Failed to find SetWindowsHookEx procedure in user32.dll: The specified procedure could not be found.
goroutine 1 [running]:
panic(0x4a7980, 0xc04206c3f0)
  C:/Go/src/runtime/panic.go:500 +0x1af
golang.org/x/sys/windows.(*LazyProc).mustFind(0xc04206c240)
  D:/repos/src/golang.org/x/sys/windows/dll\_windows.go:286 +0x71
golang.org/x/sys/windows.(*LazyProc).Call(0xc04206c240, 0xc04203e480, 0x4, 0x4, 0xc042036058, 0x0, 0xc04206c360, 0xc04202def8)
  D:/repos/src/golang.org/x/sys/windows/dll\_windows.go:307 +0x36
main.SetWindowsHookEx(0xd, 0x4cab20, 0x0, 0xc000000000, 0x4bfe15)
  d:/repos/src/github.com/quchunguang/trygo/demos/demo\_windows\_hook/main.go:85 +0xac
main.Start()
  d:/repos/src/github.com/quchunguang/trygo/demos/demo\_windows\_hook/main.go:147 +0x52
main.main()
  d:/repos/src/github.com/quchunguang/trygo/demos/demo\_windows\_hook/main.go:166 +0x1b
exit status 2
Process exiting with code: 1


Min kode her.


package main

import (
  "fmt"
  "syscall"
  //~ "time"
  "unsafe"

  "golang.org/x/sys/windows"
)

// String returns a human-friendly display name of the hotkey
// such as "Hotkey[Id: 1, Alt+Ctrl+O]"
var (
  user32         = windows.NewLazySystemDLL("user32.dll")
  procSetWindowsHookEx  = user32.NewProc("SetWindowsHookEx")
  procLowLevelKeyboard  = user32.NewProc("LowLevelKeyboardProc")
  procCallNextHookEx   = user32.NewProc("CallNextHookEx")
  procUnhookWindowsHookEx = user32.NewProc("UnhookWindowsHookEx")
  procGetMessage     = user32.NewProc("GetMessageW")
  procTranslateMessage  = user32.NewProc("TranslateMessage")
  procDispatchMessage   = user32.NewProc("DispatchMessageW")
  keyboardHook      HHOOK
)

const (
  WH\_KEYBOARD\_LL = 13
  WH\_KEYBOARD  = 2
  WM\_KEYDOWN   = 256
  WM\_SYSKEYDOWN = 260
  WM\_KEYUP    = 257
  WM\_SYSKEYUP  = 261
  WM\_KEYFIRST  = 256
  WM\_KEYLAST   = 264
  PM\_NOREMOVE  = 0x000
  PM\_REMOVE   = 0x001
  PM\_NOYIELD   = 0x002
  WM\_LBUTTONDOWN = 513
  WM\_RBUTTONDOWN = 516
  NULL      = 0
)

type (
  DWORD   uint32
  WPARAM  uintptr
  LPARAM  uintptr
  LRESULT  uintptr
  HANDLE  uintptr
  HINSTANCE HANDLE
  HHOOK   HANDLE
  HWND   HANDLE
)

type HOOKPROC func(int, WPARAM, LPARAM) LRESULT

type KBDLLHOOKSTRUCT struct {
  VkCode   DWORD
  ScanCode  DWORD
  Flags    DWORD
  Time    DWORD
  DwExtraInfo uintptr
}

// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd162805.aspx
type POINT struct {
  X, Y int32
}

// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644958.aspx
type MSG struct {
  Hwnd  HWND
  Message uint32
  WParam uintptr
  LParam uintptr
  Time  uint32
  Pt   POINT
}

func SetWindowsHookEx(idHook int, lpfn HOOKPROC, hMod HINSTANCE, dwThreadId DWORD) HHOOK {
  ret, \_, \_ := procSetWindowsHookEx.Call(
    uintptr(idHook),
    uintptr(syscall.NewCallback(lpfn)),
    uintptr(hMod),
    uintptr(dwThreadId),
  )
  return HHOOK(ret)
}

func CallNextHookEx(hhk HHOOK, nCode int, wParam WPARAM, lParam LPARAM) LRESULT {
  ret, \_, \_ := procCallNextHookEx.Call(
    uintptr(hhk),
    uintptr(nCode),
    uintptr(wParam),
    uintptr(lParam),
  )
  return LRESULT(ret)
}

func UnhookWindowsHookEx(hhk HHOOK) bool {
  ret, \_, \_ := procUnhookWindowsHookEx.Call(
    uintptr(hhk),
  )
  return ret != 0
}

func GetMessage(msg *MSG, hwnd HWND, msgFilterMin uint32, msgFilterMax uint32) int {
  ret, \_, \_ := procGetMessage.Call(
    uintptr(unsafe.Pointer(msg)),
    uintptr(hwnd),
    uintptr(msgFilterMin),
    uintptr(msgFilterMax))
  return int(ret)
}

func TranslateMessage(msg *MSG) bool {
  ret, \_, \_ := procTranslateMessage.Call(
    uintptr(unsafe.Pointer(msg)))
  return ret != 0
}

func DispatchMessage(msg *MSG) uintptr {
  ret, \_, \_ := procDispatchMessage.Call(
    uintptr(unsafe.Pointer(msg)))
  return ret
}

func LowLevelKeyboardProc(nCode int, wParam WPARAM, lParam LPARAM) LRESULT {
  ret, \_, \_ := procLowLevelKeyboard.Call(
    uintptr(nCode),
    uintptr(wParam),
    uintptr(lParam),
  )
  return LRESULT(ret)
}

func Start() {
  // defer user32.Release()
  keyboardHook = SetWindowsHookEx(WH\_KEYBOARD\_LL,
    (HOOKPROC)(func(nCode int, wparam WPARAM, lparam LPARAM) LRESULT {
      if nCode == 0 && wparam == WM\_KEYDOWN {
        fmt.Println("key pressed:")
        kbdstruct := (*KBDLLHOOKSTRUCT)(unsafe.Pointer(lparam))
        code := byte(kbdstruct.VkCode)
        fmt.Sprintf("\%q", code)
      }
      return CallNextHookEx(keyboardHook, nCode, wparam, lparam)
    }), 0, 0)
  var msg MSG
  for GetMessage(&msg, 0, 0, 0) != 0 {

  }
  //~ for {
  //~
  //~ GetMessage(uintptr(unsafe.Pointer(msg)), 0, 0, 0)
  //~ TranslateMessage(msg)
  //~ DispatchMessage(msg)
  //~ // fmt.Println("key pressed:")
  //~
  //~ }

  UnhookWindowsHookEx(keyboardHook)
  keyboardHook = 0
}

func main() {
  Start()
}

Bedste reference


package main

import (
  "fmt"
  "syscall"
  "unsafe"

  "golang.org/x/sys/windows"
)

// String returns a human-friendly display name of the hotkey
// such as "Hotkey[Id: 1, Alt+Ctrl+O]"
var (
  user32         = windows.NewLazySystemDLL("user32.dll")
  procSetWindowsHookEx  = user32.NewProc("SetWindowsHookExW")
  procCallNextHookEx   = user32.NewProc("CallNextHookEx")
  procUnhookWindowsHookEx = user32.NewProc("UnhookWindowsHookEx")
  procGetMessage     = user32.NewProc("GetMessageW")
  procTranslateMessage  = user32.NewProc("TranslateMessage")
  procDispatchMessage   = user32.NewProc("DispatchMessageW")
  keyboardHook      HHOOK
)

const (
  WH\_KEYBOARD\_LL = 13
  WH\_KEYBOARD  = 2
  WM\_KEYDOWN   = 256
  WM\_SYSKEYDOWN = 260
  WM\_KEYUP    = 257
  WM\_SYSKEYUP  = 261
  WM\_KEYFIRST  = 256
  WM\_KEYLAST   = 264
  PM\_NOREMOVE  = 0x000
  PM\_REMOVE   = 0x001
  PM\_NOYIELD   = 0x002
  WM\_LBUTTONDOWN = 513
  WM\_RBUTTONDOWN = 516
  NULL      = 0
)

type (
  DWORD   uint32
  WPARAM  uintptr
  LPARAM  uintptr
  LRESULT  uintptr
  HANDLE  uintptr
  HINSTANCE HANDLE
  HHOOK   HANDLE
  HWND   HANDLE
)

type HOOKPROC func(int, WPARAM, LPARAM) LRESULT

type KBDLLHOOKSTRUCT struct {
  VkCode   DWORD
  ScanCode  DWORD
  Flags    DWORD
  Time    DWORD
  DwExtraInfo uintptr
}

// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd162805.aspx
type POINT struct {
  X, Y int32
}

// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644958.aspx
type MSG struct {
  Hwnd  HWND
  Message uint32
  WParam uintptr
  LParam uintptr
  Time  uint32
  Pt   POINT
}

func SetWindowsHookEx(idHook int, lpfn HOOKPROC, hMod HINSTANCE, dwThreadId DWORD) HHOOK {
  ret, \_, \_ := procSetWindowsHookEx.Call(
    uintptr(idHook),
    uintptr(syscall.NewCallback(lpfn)),
    uintptr(hMod),
    uintptr(dwThreadId),
  )
  return HHOOK(ret)
}

func CallNextHookEx(hhk HHOOK, nCode int, wParam WPARAM, lParam LPARAM) LRESULT {
  ret, \_, \_ := procCallNextHookEx.Call(
    uintptr(hhk),
    uintptr(nCode),
    uintptr(wParam),
    uintptr(lParam),
  )
  return LRESULT(ret)
}

func UnhookWindowsHookEx(hhk HHOOK) bool {
  ret, \_, \_ := procUnhookWindowsHookEx.Call(
    uintptr(hhk),
  )
  return ret != 0
}

func GetMessage(msg *MSG, hwnd HWND, msgFilterMin uint32, msgFilterMax uint32) int {
  ret, \_, \_ := procGetMessage.Call(
    uintptr(unsafe.Pointer(msg)),
    uintptr(hwnd),
    uintptr(msgFilterMin),
    uintptr(msgFilterMax))
  return int(ret)
}

func TranslateMessage(msg *MSG) bool {
  ret, \_, \_ := procTranslateMessage.Call(
    uintptr(unsafe.Pointer(msg)))
  return ret != 0
}

func DispatchMessage(msg *MSG) uintptr {
  ret, \_, \_ := procDispatchMessage.Call(
    uintptr(unsafe.Pointer(msg)))
  return ret
}

func Start() {
  // defer user32.Release()
  keyboardHook = SetWindowsHookEx(WH\_KEYBOARD\_LL,
    (HOOKPROC)(func(nCode int, wparam WPARAM, lparam LPARAM) LRESULT {
      if nCode == 0 && wparam == WM\_KEYDOWN {
        fmt.Println("key pressed:")
        kbdstruct := (*KBDLLHOOKSTRUCT)(unsafe.Pointer(lparam))
        code := rune(kbdstruct.VkCode)
        fmt.Printf("\%q", code)
      }
      return CallNextHookEx(keyboardHook, nCode, wparam, lparam)
    }), 0, 0)
  var msg MSG
  for GetMessage(&msg, 0, 0, 0) != 0 {
    // TranslateMessage(msg)
    // DispatchMessage(msg)
  }

  UnhookWindowsHookEx(keyboardHook)
  keyboardHook = 0
}

func main() {
  Start()
}