c # - hvordan man får valgt værdi fra DataGridViewComboBoxColumn?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har en datagridview, der har en DataGridViewComboBoxColumn for enhed, jeg vil have den valgte værdi af hver DataGridViewComboBoxColumn, hvordan kunne jeg få det?

Bedste reference


Du kan bruge dette -


dataGridView1.Rows["YourRowNumber"].Cells["YourColumnNameOrNumber"].Value;

Andre referencer 1


Hvis du løber gennem nettet, skal du være interesseret i at få den formaterede værdi af Combobox-cellen, da det ville være den faktiske vedvarende værdi af den valgte combobox-vare


dataGridView1[colIndex,rowIndx].FormattedValue

Andre referencer 2


dataGridView1.Rows [['RowNumber']]. Celler [['ColumnNameOrNumber']]. Værdi returnerer værdien af ​​DataGridViewComboBoxColumn men dataGridView1.Rows [['RowNumber']]. Celler [['KolonnenavnOrNumber ']]. FormattedValue vender tilbage Viser tekst af DataGridViewComboBoxColumn ...


Det er nyttigt, når vores vise tekst adskiller sig fra den værdi, vi indstiller ...
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.datagridviewcell.formattedvalue(v=vs.110).aspx[3]


Skål!