c ++ hvordan man opdager hovedvinduet er lige kommet frem efter stænkskærm

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at opbygge en app, der opdager, når hovedvinduet vises efter en skærm.
Nu kan jeg udføre programmet via ShellExecute () og hente proces id fra SHELLEXECUTEINFO.
Her er min kode til ShellExecute ().


SHELLEXECUTEINFO sei;
  {
    sei.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
    sei.fMask = SEE\_MASK\_NOCLOSEPROCESS;
    sei.hwnd = NULL;
    sei.lpVerb = NULL;
    sei.lpFile = binaryPath;
    sei.lpParameters = NULL;
    sei.lpDirectory = NULL;
    sei.nShow = SW\_SHOW;
    sei.hInstApp = NULL;
  }

  CoInitializeEx(NULL, COINIT\_APARTMENTTHREADED | COINIT\_DISABLE\_OLE1DDE);

  return ShellExecuteEx(&sei)


Så for nu vil jeg opdage hovedvinduet for applikationen lige kommet efter sprøjteskærmen med dens proces id.
Jeg har søgt løsningen til dette problem, men jeg har aldrig fundet det, fordi måske min googling færdighed er meget forfærdelig.
Er der alligevel at løse dette problem?
Måske eksempler kode er meget bedre.

Bedste reference