windows - Kunne ikke oprette en Kubernetes-klynge på Azure

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemMens du forsøger at oprette en klynge ved hjælp af den dokumentation, der er angivet her, fejler processen med følgende fejl: [2]


Deployment failed. Correlation ID: 3c8cea71-4aef-4984-9fe1-68bec7d23ffa. {
"error": {
"code": "BadRequest",
"message": "The credentials in ServicePrincipalProfile were invalid. Please see https://aka.ms/acs-sp-help for more details. (Details: AADSTS70001: Application with identifier 'cadd109d-184d-xxx-9cd2-c8026eff5663' was not found in the directory 72f988bf-86f1-41af-xxx-2d7cdxxxb47
Trace ID: b9dc092e-afda-46b3-ssaa-483654bb3300
Correlation ID: 2ee6bb5e-9836-4a20-a21f-1883c91f437d
Timestamp: 2017-12-12 01:15:26Z)"
}
}

Bedste reference