chocolatey - 'choco'-kommando ikke genkendt, når du kører som administrator på Windows

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg installerede Chocolatey ifølge instruktionerne på hjemmesiden (https://chocolatey.org/install).[6]


Kommandoen 'choco' fungerer fint, når jeg kører det normalt på cmd, men returnerer følgende fejl, når jeg kører som administrator:


C:WINDOWSsystem32>choco install -y wget 7zip.commandline
'choco' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.


Installationen choco install -y wget 7zip.commandline mislykkes, hvis den ikke kører som administrator.


Hvordan løser jeg 'ikke anerkendt' fejl i admin cmd?

Bedste reference  1. Sørg først for at du bruger en administrativ shell af kommandoprompten (https://www.howtogeek.com/194041/how-to-open-the-command-prompt-as-administrator-in-windows-8.1/).

  2. Kopier nedenstående tekst til kommandoprompten.@ '\% SystemRoot\% \ System32 \ WindowsPowerShell \ v1.0 \ powershell.exe' -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolis Bypass -Command 'iex ((New-Object System.Net.WebClient) .DownloadString (' https://chocolatey .org/install.ps1 '))' & & SET 'PATH =\% PATH\%;\% ALLUSERSPROFILE\% \ chocolatey \ bin'. [7] [8]  1. Tryk derefter på enter-tasten fra tastaturet. Efter få sekunder får du komplet information om den aktuelle installation.

  2. Hvis du ikke ser fejl, skriv chokolade eller chokolade - nu.


Andre referencer 1


Jeg kunne få installationen til at fungere med C:ProgramDatachocolateyinchoco.exe install -y wget 7zip.commandline. Jeg undrer mig stadig over, hvorfor kommandoen choco ikke virker, når cmd køres som administrator. Jeg vil sætte pris på enhver hjælp. Skål!

Andre referencer 2


Først Åbn kommandoprompten som administrator og kør derefter -


@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=\%PATH\%;\%ALLUSERSPROFILE\%chocolateyin


Og genstart derefter kommandoprompten, nu er choco installeret korrekt