Filsti med Python og Windows på Jupyter Notebook

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg kan ikke åbne en fil på Jupyter Notebook på Windows.


Jeg prøvede alle de råd i flere stillinger på StackOverFlow (herunder denne meget komplette: Windows-sti i python)


Min kode er denne:


today\_date = date.today()
path2file = 'D:/Users/XXX123/My\_folder/Project/Sub\_folder/Relevés/audit/Forms\_'+'{:\%Y\%m\%d}'.format(today\_date)+'.csv'
print(path2file)
pd.read\_csv(os.path.normpath(path2file))


og jeg fik denne fejlmeddelelse:


---------------------------------------------------------------------------
FileNotFoundError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-14-01089ab15706> in <module>()
   4 print(path2file)
   5 
----> 6 pd.read\_csv(os.path.normpath(path2file))

~AppDataLocalContinuumanaconda3libsite-packagespandasioparsers.py in parser\_f(filepath\_or\_buffer, sep, delimiter, header, names, index\_col, usecols, squeeze, prefix, mangle\_dupe\_cols, dtype, engine, converters, true\_values, false\_values, skipinitialspace, skiprows, nrows, na\_values, keep\_default\_na, na\_filter, verbose, skip\_blank\_lines, parse\_dates, infer\_datetime\_format, keep\_date\_col, date\_parser, dayfirst, iterator, chunksize, compression, thousands, decimal, lineterminator, quotechar, quoting, escapechar, comment, encoding, dialect, tupleize\_cols, error\_bad\_lines, warn\_bad\_lines, skipfooter, skip\_footer, doublequote, delim\_whitespace, as\_recarray, compact\_ints, use\_unsigned, low\_memory, buffer\_lines, memory\_map, float\_precision)
  653           skip\_blank\_lines=skip\_blank\_lines)
  654 
--> 655     return \_read(filepath\_or\_buffer, kwds)
  656 
  657   parser\_f.\_\_name\_\_ = name

~AppDataLocalContinuumanaconda3libsite-packagespandasioparsers.py in \_read(filepath\_or\_buffer, kwds)
  403 
  404   # Create the parser.
--> 405   parser = TextFileReader(filepath\_or\_buffer, **kwds)
  406 
  407   if chunksize or iterator:

~AppDataLocalContinuumanaconda3libsite-packagespandasioparsers.py in \_\_init\_\_(self, f, engine, **kwds)
  762       self.options['has\_index\_names'] = kwds['has\_index\_names']
  763 
--> 764     self.\_make\_engine(self.engine)
  765 
  766   def close(self):

~AppDataLocalContinuumanaconda3libsite-packagespandasioparsers.py in \_make\_engine(self, engine)
  983   def \_make\_engine(self, engine='c'):
  984     if engine == 'c':
--> 985       self.\_engine = CParserWrapper(self.f, **self.options)
  986     else:
  987       if engine == 'python':

~AppDataLocalContinuumanaconda3libsite-packagespandasioparsers.py in \_\_init\_\_(self, src, **kwds)
  1603     kwds['allow\_leading\_cols'] = self.index\_col is not False
  1604 
-> 1605     self.\_reader = parsers.TextReader(src, **kwds)
  1606 
  1607     # XXX

pandas/\_libs/parsers.pyx in pandas.\_libs.parsers.TextReader.\_\_cinit\_\_ (pandas\_libsparsers.c:4209)()

pandas/\_libs/parsers.pyx in pandas.\_libs.parsers.TextReader.\_setup\_parser\_source (pandas\_libsparsers.c:8873)()

FileNotFoundError: File b'D:\Users\XXX123\My\_folder\Project\Sub\_folder\Relevxc3xa9s\audit\Forms20180123.csv' does not exist


Jeg forsøgte flere løsninger: skråstreger, tilbageslag, dobbelt tilbageslag, triple backslashes, dobbelt eller tredobbelte citater, r '...', os.path.normpath ('...'), ... men jeg kan stadig ikke åbne min fil .


Har nogen en ide?


NB: Min fil eksisterer ...


Tak for din hjælp.

Bedste reference


Sørg for, at den mappe, din fil er placeret, er tilgængelig uden yderligere rettigheder .

Hvis du stadig får æren, skal du bare ændre arbejdsmappen til skrivebordet, dvs. flytte projektmappen til skrivebordet og indlæse den derfra. Dette fungerede for mig som standard opstartssted for jupyter gav mig den samme fejl.

Andre referencer 1


prøve:


import datetime
import os
import pandas as pd
import sys

today\_date = datetime.date.today()
path2file = r'D:/Users/XXX123/My\_folder/Project/Sub\_folder/Relevés/audit/Forms\_'+'{:\%Y\%m\%d}'.format(today\_date)+'.csv'
# check that the file path exists
if not os.path.exists(path2file):
  print('{} not found'.format(path2file))
  sys.exit()
pd.read\_csv(os.path.normpath(path2file))


os.path.exists kontrollerer, at du har en gyldig filepath.


At sætte 'r' -symbolet før din filepath sikrer, at strengen ikke ændres af tolken, fordi en af ​​tilbageslagene angiver en tegnkode.