Installer tensorflow på Windows i et virtuelt miljø ved hjælp af anaconda

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg installerede tensorflow på windows med anaconda efter vejledningen på den officielle hjemmeside.
Men når jeg prøver at importere tensorflow på python, har jeg denne fejl:


(tensorflow1) C:Usersromy>python
Python 3.5.4 |Anaconda, Inc.| (default, Nov 8 2017, 14:34:30) [MSC v.1900 
64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow
Traceback (most recent call last):
 File "C:UsersromyAppDataLocalcondacondaenvs	ensorflow1libsite-
packages	ensorflowpythonplatformself\_check.py", line 75, in preload\_check
  ctypes.WinDLL(build\_info.cudart\_dll\_name)
 File "C:UsersromyAppDataLocalcondacondaenvs	ensorflow1libctypes\_\_init\_\_.py", line 351, in \_\_init\_\_
self.\_handle = \_dlopen(self.\_name, mode)
OSError: [WinError 126] Le module spécifié est introuvable

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "C:UsersromyAppDataLocalcondacondaenvs	ensorflow1libsite-packages	ensorflow\_\_init\_\_.py", line 24, in <module>
  from tensorflow.python import *
 File "C:UsersromyAppDataLocalcondacondaenvs	ensorflow1libsite-packages	ensorflowpython\_\_init\_\_.py", line 49, in <module>
from tensorflow.python import pywrap\_tensorflow
 File "C:UsersromyAppDataLocalcondacondaenvs	ensorflow1libsite-packages	ensorflowpythonpywrap\_tensorflow.py", line 30, in <module>
self\_check.preload\_check()
 File "C:UsersromyAppDataLocalcondacondaenvs	ensorflow1libsite-packages	ensorflowpythonplatformself\_check.py", line 82, in preload\_check
\% (build\_info.cudart\_dll\_name, build\_info.cuda\_version\_number))
ImportError: Could not find 'cudart64\_80.dll'. TensorFlow requires that this DLL be installed in a directory that is named in your \%PATH\% environment variable. Download and install CUDA 8.0 from this URL: https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit


Jeg installerede CUDA 8.0, men det ændrede ikke noget


Har du nogen ideer?
tak skal du have

Bedste reference