c # - DIDiskQuotaUser lækker filhåndtag

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har lavet en ansøgning for at kontrollere kontrolsøgningen for kvotaerummet, der er gjort som sådan


DIDiskQuotaUser QuotaInfo = null;
try
{
  QuotaInfo = this.gDiskQuotaControl.FindUser(SAMUser);
}
catch
{
  QuotaInfo = null;
}


Defenition af FindUser


[DispId(1610743828)]
public virtual DIDiskQuotaUser FindUser(string LogonName);


Kommer fra:


[TypeLibType(2)]
  [ComSourceInterfaces("DiskQuotaTypeLibrary.DIDiskQuotaControlEvents")]
  [Guid("7988B571-EC89-11CF-9C00-00AA00A14F56")]
  [ClassInterface(0)]
  public class DiskQuotaControlClass : DIDiskQuotaControl, DiskQuotaControl, DIDiskQuotaControlEvents\_Event, IDiskQuotaControlEvents, DIDiskQuotaUser, IEnumerable


Problemet er, at sløjfen er lækker filhåndtag på serveren im kontrol, og jeg kan ikke se nogen måde at bortskaffe returnere fra FindUser

Bedste reference


Jeg forsøger at kalde Marshal.FinalReleaseComObject på objektet. Det skal svare til kaldet Release på COM-objektet, indtil dets referencetælling er nul, som skal bortskaffe objektet og løsne håndtaget. [4]