windows - Sådan logger du ng kommandoudgang i korrekt format?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at logge output for følgende kommandoer ng build -prod > build.log og ng test > test.log. Men indholdet i logfiler er delvist ulæseligt format.


[33m29 01 2018 08:16:38.574:WARN [karma]: [39mNo captured browser, open http://localhost:9876/
[32m29 01 2018 08:16:38.668:INFO [karma]: [39mKarma v1.4.1 server started at http://0.0.0.0:9876/
[32m29 01 2018 08:16:38.669:INFO [launcher]: [39mLaunching browser Chrome with unlimited concurrency
[32m29 01 2018 08:16:38.690:INFO [launcher]: [39mStarting browser Chrome


Når jeg åbner det i notesblok ++ ser jeg også nogle [[ESC]] tegn.


Hvordan kan vi ændre outputformatet for ng kommandoen eller logge output korrekt?
Jeg forsøgte at køre kommandoer fra cmd prompt og powershell. Resultatet er det samme.

Bedste reference