Windows 10 domU brudt efter opgradering xen 4.1 - > 4.8

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg plejede at have en xen 4.1 server heldigvis kører et Windows gæst (Server 2k3, derefter 10) domæne i flere år. Efter opgradering til Debian 9 - og xen 4.8 - vil denne gæst ikke starte længere. Eller rettere starter den men under opstart falder ind i en genoprettelsesskærm, der siger »Denne 64-bit applikation kunne ikke læses, fordi din pc ikke har en 64-bit processor «.


Dette er konfigurationsfilen, der plejede at fungere:


    #  -*- mode: python; -*-
import os, re
arch = os.uname()[4]
arch\_libdir='lib'

kernel = "/usr/lib/xen-4.1/boot/hvmloader"
builder='hvm'
memory = 10240
shadow\_memory = 64 
name = "xmW10"
vcpus=4
pae=0
acpi=1
apic=1
vif = [ 'mac=00:16:3e:00:00:11, bridge=dmz, ip=213.47.212.61' ]
disk = [ 'phy:/dev/vgmirr2/lvW10,hda,w' ] 
xen\_platform\_pci=1
device\_model='/usr/lib/xen/bin/qemu-dm'

boot="c"
sdl=0

vnc=1
vncviewer=1
vnclisten="0.0.0.0"
vncdisplay=0
vncconsole=1
vncpasswd=''

stdvga=0
serial='pty'
localtime=0
keymap='de'


Da variuos muligheder ikke understøttes længere, blev det som sådan:


builder='hvm'
memory = 10240
shadow\_memory = 64 
name = "xmW10"
vcpus=4
pae=0
acpi=1
apic=1
vif = [ 'mac=00:16:3e:00:00:11, bridge=dmz, ip=213.47.212.61' ]
disk = [ 'phy:/dev/vgmirr2/lvw10,ioemu:hda,w' ,
        'file:/nodump/downloads/Win10\_1703\_English\_x64.iso,ioemu:hdc:cdrom,r' ]
xen\_platform\_pci=1
device\_model\_version="qemu-xen"

boot="dc"
sdl=0
stdvga=0
serial='pty'
localtime=0
keymap='de'


Jeg havde nogle forsøg med valgmuligheder> device\_model\_override

Hvad mangler jeg?

Bedste reference


Jeg ændrede henholdsvis tilføjet følgende parametre i konfigurationsfilen:


pae=1
hap=1
hpet=1


Nu kommer gæsten op som sædvanlig.