c ++ - Korrekt måde at få Windows-version på

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problem
    Dette spørgsmål har allerede et svar her:

    

          

 •             Registrering af Windows 10-version
                  
                      3 svar
                  

          

 •         

 •             C ++ Sådan registreres Windows 10
                  
                      4 svar
                  

          

 •     

Bedste reference


Hvis du har brug for en ægte Windows-version med build-nummer, der ikke er virtualiseret i forbindelse med din app.manifest -fil, kan du få en Windows-kernelversion fra ntoskrnl.exe: /questions/36543301/detecting-windows-10-version /questions/32115255/c-how-to-detect-windows-10


std::string GetNtDllVersion()
 {
  std::string versionString;
  DWORD someHandle;
  wchar\_t systemFolderPath[ \_MAX\_PATH + 1 ];
  UINT systemFolderPathSize = GetSystemDirectory( systemFolderPath, \_MAX\_PATH );
  if ( systemFolderPathSize > 0 )
  {
   std::wstring ntDllPath( systemFolderPath, systemFolderPathSize );
   ntDllPath += L"\ntoskrnl.exe";
   DWORD versionSize = GetFileVersionInfoSize( ntDllPath.c\_str(), &someHandle );
   if ( versionSize > 0 )
   {
    LPVOID dataPtr = malloc( versionSize );
    if ( dataPtr != NULL )
    {
     if ( GetFileVersionInfo( ntDllPath.c\_str(), 0, versionSize, dataPtr ))
     {
      UINT length;
      LPVOID outputPtr;
      if ( VerQueryValue( dataPtr, L"\", &outputPtr, &length ))
      {
       VS\_FIXEDFILEINFO* versionStructPtr = ( VS\_FIXEDFILEINFO* )outputPtr;
       if ( versionStructPtr->dwSignature == 0xFEEF04BD )
       {
        versionString = std::to\_string( HIWORD( versionStructPtr->dwFileVersionMS ));
        versionString += ".";
        versionString += std::to\_string( LOWORD( versionStructPtr->dwFileVersionMS ));
        versionString += ".";
        versionString += std::to\_string( HIWORD( versionStructPtr->dwFileVersionLS ));
        versionString += ".";
        versionString += std::to\_string( LOWORD( versionStructPtr->dwFileVersionLS ));
       }
      }
     }
     free( dataPtr );
    }
   }
  }
  return versionString;
 }