python - Windows 10 keras pip installeres delvist, fordi den ikke kan finde en fil i Visual Studio 14.0

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problempip install keras får mig denne fejl:


Collecting pyyaml (from keras)
Downloading https://files.pythonhosted.org/blahblahblah/PyYAML-3.12.tar.gz (253kB)
100\% |████████████████████████████████| 256kB 1.1MB/s
Requirement already satisfied: h5py in c:users
ameanaconda3envsganenvlibsite-packagesh5py-2.8.0rc1-py3.6-win-amd64.egg (from keras)
Building wheels for collected packages: pyyaml
Running setup.py bdist\_wheel for pyyaml ... error
Complete output from command C:Users
ameAnaconda3envsganenvpython.exe -u -c "import setuptools, tokenize;\_\_file\_\_='C:\Users\name\AppData\Local\Temp\pip-build-njtez018\pyyaml\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(\_\_file\_\_);code=f.read().replace('
', '
');f.close();exec(compile(code, \_\_file\_\_, 'exec'))" bdist\_wheel -d                 C:Users
ameAppDataLocalTemp	mpfnf15tfcpip-wheel- --python-tag cp36:
running bdist\_wheel
running build
running build\_py
creating build
creating buildlib.win-amd64-3.6
creating buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlcomposer.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlconstructor.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlcyaml.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamldumper.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlemitter.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlerror.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlevents.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlloader.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yaml
odes.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlparser.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yaml
eader.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yaml
epresenter.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yaml
esolver.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlscanner.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yamlserializer.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yaml	okens.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
copying lib3yaml\_\_init\_\_.py -> buildlib.win-amd64-3.6yaml
running build\_ext
creating build	emp.win-amd64-3.6
creating build	emp.win-amd64-3.6Release
checking if libyaml is compilable
error: [WinError 3] The system cannot find the path specified: 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\PlatformSDK\lib'

----------------------------------------
Failed building wheel for pyyaml
Running setup.py clean for pyyaml
Failed to build pyyaml


Jeg har tjekket Mine programfiler, og jeg har en
    C: \ Programmer (x86) \ Microsoft Visual Studio 14.0 \ VC \


men har ikke en PlatformSDK. Jeg har set på http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools, som et andet svar her foreslog, hvilket førte mig til en Python-side, som førte mig tilbage til http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools. At downloade Microsoft Visual C ++ 2015-omfordelbare ændrede slet ikke noget i min mappe, og jeg er ikke sikker på, hvor den er installeret, eller hvordan man kan kontrollere det. [2] [3]

Bedste reference