windows - RabbitMQ LDAP-konfiguration

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan kan jeg konfigurere RabbitMQ til at understøtte LDAP-godkendelse på Windows?


Jeg har forsøgt at bruge følgende i både rabbitmq.config og advanced.config (anonymiseret, så jeg kunne skrive det her). Jeg har forsøgt at bruge rabbitmq\_auth\_backend\_ldap og rabbit\_auth\_backend\_ldap.


[
 {rabbit, [{auth\_backends, [rabbit\_auth\_backend\_ldap]}]},
 {rabbitmq\_auth\_backend\_ldap,    
  {servers, ["server1", "server2"]},
  {timeout, infinity},
  {log, true},
  {dn\_lookup\_attribute,  "sAMAccountName"},
  {dn\_lookup\_base,    "DC=a,DC=b"},
  {user\_dn\_pattern, "${username}@domain.com"},
  {vhost\_access\_query, {in\_group, "ou=${vhost}-users,ou=vhosts,dc=example,dc=com"}}
  }
].


Men i alle tilfælde får jeg følgende besked i logfilerne.  2018-04-18 11: 45: 28.048 [[advarsel]] < 0.452.0> LDAP-plugin er indlæst, men rabbit\_auth\_backend\_ldap er ikke på listen over auth\_backends. LDAP auth fungerer ikke. ~ NLogbeskeden læser kanin\_auth\_backend\_ldap, uanset om jeg bruger rabbitmq\_auth\_backend\_ldap eller rabbit\_auth\_backend\_ldap. Dokumentationen nævner både rabbit\_auth\_backend\_ldap og rabbitmq\_auth\_backend\_ldap. [3] [4]


Jeg har installeret plugin'et og ser følgende i logfilen.


2018-04-19 09:27:02.354 [info] <0.5.0> Server startup complete; 4 plugins started.
 * rabbitmq\_management
 * rabbitmq\_management\_agent
 * rabbitmq\_auth\_backend\_ldap
 * rabbitmq\_web\_dispatch

Bedste reference