android - Generer en nøgle med keytool på en ikke-interaktiv måde

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår jeg bruger:


"C:Program FilesJavajdk1.8.0\_151inkeytool.exe" -genkey 
     -v -keystore my.keystore -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias app


så begynder en interaktiv proces, der spørger navn, kodeord osv.


Er der en måde at have en ikke-interaktiv generation af nøgler på, hvor parametre er direkte i kommandolinjeparametrene?

Bedste reference


Dette virker:


keytool -genkey -keystore my.keystore -keyalg RSA -keysize 2048 
        -validity 10000 -alias app -dname "cn=Unknown, ou=Unknown, o=Unknown, c=Unknown" 
        -storepass abcdef12 -keypass abcdef12