c ++ - Få enhed interface fra SetupDiGetClassDevs

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problemer det muligt på en eller anden måde at få grænsefladestreng til brug med CreateFile fra SetupDiGetClassDevs funktion eller relaterede funktioner? Jeg skal scanne efter mine enheder, der er tilsluttet computeren.

Bedste reference


For hver enhed, der returneres fra SetupDiGetClassDevs, skal du opregne enhedsinterfaces ved hjælp af SetupDiEnumDeviceInterfaces og derefter hente detaljerede data ved hjælp af SetupDiGetDeviceInterfaceDetail. SP\_DEVICE\_INTERFACE\_DETAIL\_DATA strukturen udfyldes af SetupDiGetDeviceInterfaceDetail indeholder den korrekte CreateFile sti.