powershell - Er der en måde at stoppe eller afbryde Windows shutdown processen

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår jeg kalder Stop-computer eller (Get-WmiObject - Class Win32\_OperatingSystem).Win32Shutdown(1) i powerhell, er der en måde at stoppe eller afbryde processen, før strømmen er slukket? Det betyder, at shutdown processen allerede er startet, men er ikke færdig.

Bedste reference


Hvis du har udført en forsinket afbrydelse (shutdown /t 60), kan du bruge shutdown /a for at annullere den afventende begivenhed. Hvis maskinen er slukket aktivt (du har nedlukningsskærmen foran dig med igangværende animation på skærmen), alt du kan gøre er at håbe et åbent program vil ikke lukkes, så du får mulighed for at annullere. Hvis det ikke sker, er du på vej til at genstarte byen.