python - Skriv Single Array Dimension til Excel Sheet

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan kan jeg skrive en dimension af en matrix til et Excel-ark? Jeg bruger et eksempel fra openpyxl docs, men det returnerer en fejl, når jeg kun angiver en dimension. [7]


TypeError: Value must be a list, tuple, range or generator, or a dict.
Supplied value is <type 'str'>


Kode nedenfor, men jeg vil bruge ws.cell(row=i, column=j) i stedet for ws.append(r).


from openpyxl import Workbook

wb = Workbook()
ws = wb.active

data = [
  ["Fruit", "Quantity"],
  ["Kiwi", 3],
  ["Grape", 15],
  ["Apple", 3],
  ["Peach", 3]
]

for r in data:
  # ws.append(r)
  ws.append(r[0])

wb.save("filtered.xlsx")

Bedste reference


Jeg antager, at du ikke vil tilføje til slutningen af ​​arket. Hvis du vil bruge i, j som øverste venstre hjørne i stedet for række 3, erstatter kolonne 2 sløjfen med koden nedenfor ved hjælp af jeg i stedet for 3 og j i stedet for af 2.


for r in range(len(data)):
  ws.cell(row=r+3, column=2).value = data[r][0]