r - Hvordan læses i katalognavn som brugerindgang, uden dobbelt tilbageslag?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil skrive generisk kode, der tager input fra bruger, men når jeg kører:  directory\_name < - readline (prompt='Indtast biblioteket')Indtast mappen C:UsersANKITDocuments


Det viser katalognavn som dette (med dobbelt-tilbageslag)


directory\_name 'C: \\ Users \\ ANKIT \\ Dokumenter'


Og hvordan man bruger dette katalognavn til at indlæse .csv-fil?

Bedste reference


Brug read.csv og paste0:


directory\_name <- readline(prompt=" Enter the directory")  Indtast C: \ Users \ griffinevo \ temporaryRfilesread.csv(paste0(directory\_name, "\filename.csv"))

Andre referencer 1


Vi kan bruge paste0 til paste filen med objektet directory\_name


directory\_name <- readline(prompt=" Enter the directory")
dat <- read.csv(paste0(directory\_name, "\mpg\_data.csv"))


Eller med paste og angiv sep


dat <- read.csv(paste(directory\_name, "mpg\_data.csv", sep="\")) 
dim(dat)
#[1] 79 16