windows - Aktiver gæstniveauovervågning i Azure

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil gerne aktivere overvågning af gæsteovervågning på en VM, der er i en ResourceGroup eller den komplette Resource Group. Det vil primært være for ARM VM, men også få Classic VM'er.


Jeg kontrollerede microsoft doc (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/ps-extensions-diagnostics), som havde følgende cmdlet. Men da jeg havde xml-fil fyldt op, fik jeg en fejl med at nævne, at filen ikke er i korrekt format, selv når den blev gemt i XML-format. [3]


Er der en anden måde, hvorpå vi kan aktivere gæstniveauovervågning, hvis VM'er er tændt i Powershell


$vm\_resourcegroup = "myvmresourcegroup"
$vm\_name = "myvm"
$diagnosticsconfig\_path = "DiagnosticsPubConfig.xml"
Set-AzureRmVMDiagnosticsExtension -ResourceGroupName $vm\_resourcegroup -VMName $vm\_name -DiagnosticsConfigurationPath $diagnosticsconfig\_path


Dette var filnavnet DiagnosticsPubConfig.xml


<Metrics resourceId="/subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/RG\_test01/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/testvm01">

Bedste reference