windows - GetClipboardData () Cut vs Copy

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår GetClipboardData () bruges til at få adgang til data hentet af udklipsholderen, er der et API-opkald eller -flag for at skelne mellem en kopihandling ( CTRL + C ) og en Cut handling ( CTRL + X )? [2]

Bedste reference


Der er ingen generisk måde at vide, om data blev placeret på udklipsholderen på grund af en skæring eller kopiering. I de fleste applikationer er 'cut' kun 'kopi valg' + 'slet markering'.


Som bemærket i kommentarerne har skallen et udklipsholderformat kaldet CFSTR\_PREFERREDDROPEFFECT, men dette format bruges stort set kun til at 'skære' filer/elementer i skallen. Skallen kalder dette 'slet på pasta'. [3] [4]