windows - PsExec og WindDirStat på et fjernsystem - hvordan man løber

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil gerne kunne køre WinDirStat på en fjernmaskine, som jeg har administrative rettigheder til, men det virker ikke.


Dette er hvad jeg har gjort:
Kør CMD som administrator:
psexe.exe -i -s cmd.exe


Fra den nye prompt:
psexec.exe \host -u username winddirstate.exe


Jeg skriver i min PW, og den starter ikke


Begge kører Windows 7 Enterprise.

Bedste reference


Usage: psexec [\computer[,computer2[,...] | @file]][-u user [-p psswd][-n s][-r servicename][-h][-l][-s|-e][-x][-i [session]][-c [-f|-v]][-w directory][-d][-<priority>][-a n,n,...] cmd [arguments] -a Separate processors on which the application can run with commas where 1 is the lowest numbered CPU. For example, to run the application on CPU 2 and CPU 4, enter: "-a 2,4" -c Copy the specified program to the remote system for execution. If you omit this option the application must be in the system path on the remote system. -d Don't wait for process to terminate (non-interactive). -e Does not load the specified account's profile. -f Copy the specified program even if the file already exists on the remote system. -i Run the program so that it interacts with the desktop of the specified session on the remote system. If no session is specified the process runs in the console session. -h If the target system is Vista or higher, has the process run with the account's elevated token, if available. -l Run process as limited user (strips the Administrators group and allows only privileges assigned to the Users group). On Windows Vista the process runs with Low Integrity. -n Specifies timeout in seconds connecting to remote computers. -p Specifies optional password for user name. If you omit this you will be prompted to enter a hidden password. -r Specifies the name of the remote service to create or interact. with. -s Run the remote process in the System account. -u Specifies optional user name for login to remote computer. -v Copy the specified file only if it has a higher version number or is newer on than the one on the remote system. -w Set the working directory of the process (relative to remote computer). -x Display the UI on the Winlogon secure desktop (local system only). -arm Specifies the remote computer is of ARM architecture. -priority Specifies -low, -belownormal, -abovenormal, -high or -realtime to run the process at a different priority. Use -background to run at low memory and I/O priority on Vista. computer Direct PsExec to run the application on the remote computer or computers specified. If you omit the computer name PsExec runs the application on the local system, and if you specify a wildcard (\*), PsExec runs the command on all computers in the current domain. @file PsExec will execute the command on each of the computers listed in the file. cmd Name of application to execute. arguments Arguments to pass (note that file paths must be absolute paths on the target system). -accepteula This flag suppresses the display of the license dialog. -nobanner Do not display the startup banner and copyright message.


Først er du i Same Directory of Psexec eller sat vej af PSexec i Environment path så sæt denne kommando


psexec.exe \ host -u brugernavn -p adgangskode -s cmd/C C: \ full\_remote\_path\_of\_ \ windirstat.exe


eller


læg en batfil inde i din fjernmaskine som C: \ abc \ run.bat og læg denne kode inde i den • ekko ud

 • C: \ full\_path\_of\_ \ windirstat.exe

 • ekko 'succes'og kør kommando fra din lokale


under kommandoen vil køre den flagermusfil, der findes på fjernbetjeningen


psexec.exe \ host -d brugernavn -p adgangskode -s cmd/C 'C: \ remote \ run.bat'


eller


der er ingen grund til at sætte run.bat-filen i fjernmaskinen kun på lokal og derefter give kommandoen nedenfor


psexec.exe \ host -u brugernavn -p adgangskode -s -i -c -f 'C: \ local \ run.bat'


eller


psexec.exe \ host -d brugernavn -p adgangskode -s -i -c -v 'C: \ local \ run.bat'


     -s ----->as a Administrator
     -i ----->Interactive
     -c ----->copy run.bat to remote
     -f -----> if run.bat already exist on remote Computer
     -v -----> if higher version on local and lower version on remote then it 
           will copy otherwise not


BRUG FIL NAME


Hvis du vil køre på mange fjernmaskine og alle fjernmaskine brugernavn og adgangskode er ens, så sæt en fil som host.txt og sæt alle ip's line for line er der ikke plads til at starte på linjen så giv kommando under og det vil løbe serielt


PsExec.exe @C: \ full\_path \ host.txt -c -s-brugernavn -p adgangskode run.bat


** Parallel kørsel i alle fjernbetjeninger **


hvis du vil køre parallelt, så giv en mere parameter -d så vil det ikke vente med at afslutte processen, indtil den er færdig, og du kan bruge til loop og sætte PSexec-kommandoen inde i det


Gem resultat i nogle filer TRE Variation


               **First Variation**


Nedenfor vil du kopiere filen iname.bat i fjernsystem og udføre det og gemme resultatet i succes.txt i den lokale maskine directory, hvor vi kører PSexec


PsExec.exe \ remote\_ip -u brugernavn -p adgangskode -c -f 'iname.bat'> succes.txt


               **Second Variation**


nedenfor vil køre test.bat til stede på fjernmaskine og lave Success.txt på localmachine


PsExec.exe \ remote\_ip -u brugernavn -tilpasning cmd/C 'C: \ abhi \ test.bat'> succes.txt


               **Third Variation**


dette vil køre test.bat til stede på fjernmaskine og lave succes.txt på fjernmaskine
PsExec.exe \ remote\_ip -u brugernavn -p adgangskode -i cmd/C 'C: \ abhi \ test.bat> C: \ abhi \ succes.txt'