windows - Segmenteringsfejl ved indlæsning af data i en struct array C

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg får en segmenteringsfejl, når jeg forsøger at læse en værdi fra filen og indlæse dataene i strukturvektoren. Linjen med den første forekomst af segmenteringsfejl er angivet i koden. Jeg kører den på en Windows maskine. Jeg vil sætte pris på enhver hjælp.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct box
{
  int height, width, depth, value, rotation;
} Box;


int main(int argc, char *argv[] )
{

  FILE *in;
  int i=0;
  int j=0;
  int k=0;
  int l=0;
  int value;
  int n\_boxes;
  int max\_height;
  Box *boxes = (Box*) malloc(sizeof(Box)*2*n\_boxes);

  in = fopen("stk10.data", "r");

  if(in == NULL)
    printf("Couldn't open the file
");
  else
  {
    while( (fscanf(in, "\%d", &value))!=EOF )
    {
      if(i==0)
        n\_boxes= value;
      if(i==1)
        max\_height = value;
      if(i>=2 && i<n\_boxes+2)
      {
        boxes[j].value = value; //segmentation fault here
        j++;
      }
      if(i>=n\_boxes+2)
      {
        if(k\%3==0)
          boxes[l].width = value;
        if(k\%3==1)
          boxes[l].height = value;
        if(k\%3==2)
          boxes[l].depth = value;
        boxes[l].rotation = 1;
        k++;
        if(k\%3==0)
          l++;
      }
      i++;
    }
  }

  free(boxes);
  return 0;
}

Bedste reference


Fejlen opstod fordi n\_boxes var uninitialized. Jeg læste n\_boxes uden for sløjfen og kaldte malloc-funktionen efter at have læst n\_boxes som angivet i kommentarafsnittet.