windows - Upload png via Batch corrupts billede

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at uploade en png-fil med en batchfil:


@ECHO OFF
echo user MYUSERNAME>> ftpcmd.dat
echo MYPASSWORD>> ftpcmd.dat
echo put C:1234.png>> ftpcmd.dat
echo quit>> ftpcmd.dat
ftp -n -s:ftpcmd.dat my-ftp-server.com
del ftpcmd.dat
goto Ende
:Ende
pause


Uploaden virker, men png-filen er altid beskadiget.


Hvad kan jeg gøre?


Tak og greets
Thorsten

Bedste reference


Standardindstillingen for ftp put er ASCII , så filen afsluttes ved det første x 1a (^ Z) tegn (en gammel EOF brugt siden CP/M)


Før kommandoen put tilføjes en ekstra linje


echo binary>> ftpcmd.dat


at skifte til binær tilstand.


Det kan være lettere at bruge


@ECHO OFF
(
echo user MYUSERNAME
echo MYPASSWORD
echo binary
echo put C:1234.png
echo quit
)>ftpcmd.dat
ftp -n -s:ftpcmd.dat my-ftp-server.com
del ftpcmd.dat
pause


som vil samle udgangen af ​​echo es inden for parenteserne og sende dem til en ny fil ftpcmd.dat) (single> - oprette ny fil; dobbelt tilføjes eller opretter)