c ++ - Calling kernel driver IoControl

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har lige sammensat en kernel driver. Nu har jeg samlet en usermode ansøgning, driver indgang og DriverInitialize synes at fungere korrekt. Jeg kan dog ikke få IoControl udløst.


Se nedenfor for uddrag af hvad jeg laver.


Ansøgning:


  HANDLE hDriver = CreateFileA("\\.\Global\testdriver", GENERIC\_READ | GENERIC\_WRITE,
    FILE\_SHARE\_READ | FILE\_SHARE\_WRITE, nullptr, OPEN\_EXISTING, 0, nullptr);


  const bool success = DeviceIoControl(hDriver, REQUEST(WRITE), &WriteRequest, sizeof(WriteRequest),


Chauffør:


  NTSTATUS IoControl(PDEVICE\_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp)
  {
    UNREFERENCED\_PARAMETER(DeviceObject);

    DbgPrint("IO FUNCTION");
    // Complete the request
    Irp->IoStatus.Status = STATUS\_SUCCESS;
    Irp->IoStatus.Information = 0;
    IoCompleteRequest(Irp, IO\_NO\_INCREMENT);

    return Status;
  }

NTSTATUS DriverInitialize(
  \_In\_ struct \_DRIVER\_OBJECT *DriverObject,
  \_In\_ PUNICODE\_STRING RegistryPath
)
{
  NTSTATUS    status;
  UNICODE\_STRING SymLink, DevName;
  PDEVICE\_OBJECT devobj;
  ULONG      t;

  UNREFERENCED\_PARAMETER(RegistryPath);


  RtlInitUnicodeString(&DevName, L"\Device\testdriver");
  status = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &DevName, FILE\_DEVICE\_UNKNOWN, FILE\_DEVICE\_SECURE\_OPEN, TRUE, &devobj);


  if (!NT\_SUCCESS(status)) {
    return status;
  }

  RtlInitUnicodeString(&SymLink, L"\DosDevices\Global\testdriver");
  status = IoCreateSymbolicLink(&SymLink, &DevName);

  devobj->Flags |= DO\_BUFFERED\_IO;

  DriverObject->MajorFunction[IRP\_MJ\_DEVICE\_CONTROL] = &IoControl;

  devobj->Flags &= ~DO\_DEVICE\_INITIALIZING;
  return status;
}

  NTSTATUS DriverEntry(
    \_In\_ struct \_DRIVER\_OBJECT *DriverObject,
    \_In\_ PUNICODE\_STRING RegistryPath
  )
  {
    NTSTATUS    status;
    UNICODE\_STRING drvName;

    UNREFERENCED\_PARAMETER(DriverObject);
    UNREFERENCED\_PARAMETER(RegistryPath);


    RtlInitUnicodeString(&drvName, L"\Driver\testdriver");
    status = IoCreateDriver(&drvName, &DriverInitialize);


    return status;
  }


DeviceIoControl returnerer sandt, men DbgPrint ('IO FUNCTION') udløses aldrig inden for IoControl. (ej heller er min funktion til at skrive, hvilket virker hvis jeg sætter det ind i førerkortet eller driverens initialisering).


Tak for hjælpen

Bedste reference