.net - Powershell finde registreringsværdier og sæt dem i citater

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil skrive et script, der søger efter hver registreringsnøgle, der hedder uninstallstring, hvilken værdi ikke er i citater og sætter dem i citater.
Dette er hvad jeg har hidtil. Mit problem er, at det ændrer værdien i citater igen, selvom værdien stadig er i citater.


gci HKLM:SOFTWARE	est -rec -ea SilentlyContinue | 
  \% { 
   $g=get-itempropertyvalue -Path $\_.PsPath -Name uninstallstring 
   IF(-NOT ($g -contains '"')){ Set-ItemProperty -Path $\_.PsPath -name uninstallstring -Value "'$g'"}

  } 

Bedste reference


Så det virker ret godt for mig. Tak til alle!


gci HKLM:SOFTWARE	est -rec -ea SilentlyContinue | 
  \% { 
   $g=get-itempropertyvalue -Path $\_.PsPath -Name uninstallstring 
   IF(-NOT ($g.contains('"'))){ Set-ItemProperty -Path $\_.PsPath -name uninstallstring -Value "`"$g`""}

  }