python - Jeg modtager en tilladelse [[Errno 13]], når jeg løber åben i pycharm vinduer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal køre en åben kommando i pycharm i python 3.6 på windows, og jeg får det tilbage: Traceback (most recent call last): File "iris\_database.py", line 36, in <module> with open('D:/reddit\_data/{}/RC\_{}'.format(timeframe.split('-')[0], timeframe), buffering=1000) as f: PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'D:/reddit\_data/2015/RC\_2015-05'


Jeg forsøgte at køre pycharm som admin, kører fra CMD som administrator, og alle tilladelser gives i sikkerhedsfliken i mappen, og jeg forsøgte at køre den fra IDLE med administratorrettigheder.


Her er min kode:


import sqlite3
import json
from datetime import datetime

timeframe = '2015-05'
sql\_transaction = []

connection = sqlite3.connect('{}.db'.format(timeframe))
c = connection.cursor()

def create\_table():
  c.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS parent\_reply(parent\_id TEXT PRIMARY KEY, comment\_id TEXT UNIQUE, parent TEXT, "
       "comment TEXT, subreddit TEXT, unix INT, score INT)""")

def format\_data(data):
  data = data.replace('
',' newlinechar ').replace('
',' newlinechar ').replace('"',"'")
  return data

def find\_parent(pid):
  try:
    sql = "SELECT comment FROM parent\_reply WHERE comment\_id = '{}' LIMIT 1".format(pid)
    c.execute(sql)
    result = c.fetchone()
    if result != None:
      return result[0]
    else: return False
  except Exception as e:
    # print(str(e))
    return False

if \_\_name\_\_ == '\_\_main\_\_':
  create\_table()
  row\_counter = 0
  paired\_rows = 0

  with open('D:/reddit\_data/{}/RC\_{}'.format(timeframe.split('-')[0], timeframe), buffering=1000) as f:
    for row in f:
      row\_counter += 1
      row = json.loads(row)
      parent\_id = row['parent\_id']
      body = format\_data(row['body'])
      created\_utc = row['created\_utc']
      score = row['score']
      comment\_id = row['name']
      subreddit = row['subreddit']


Nogen forslag?

Bedste reference


Jeg kørte den samme kode fra python tomgang, den udfører og virker perfekt. Da jeg kørte den samme kode i pycharm community 2018.2.2 edtions på Windows 10 Pro 64 bit det gav mig den samme fejl


Tilladelse: [[Errno 13]] Tilladelse afvist:


Problemet blev korrigeret ved at gå ind i menuen 'Run' i Pycharm -> Rediger konfiguration. Stien til scriptet og arbejdsmappen var forkert. Efter korrektion af begge værdier og markering af kørslen med python-konsol. Alt gik korrekt på samme output, nøjagtig samme output, når det blev udført i python tomgang.