windows - Apache 2.2/SSL Installation ved hjælp af keytool genereret certifikat

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemApache 2.2 på Windows tillader ikke et nøgleopslagskodeord i SSL-certifikater, der kræves, når der genereres en certifikatforespørgsel ved hjælp af keytool. Løsningen er at bruge SSLPassPhraseDialog-direktivet, der henviser til en ekstern batchfil som dokumenteret i nedenstående blog:


http://blog.pierrejeanparra.com/2010/05/apache-ssl-and-private-key-passphrase/[2]


Desværre har jeg stadig den samme fejl: SSLPassPhraseDialog builtin understøttes ikke på Win32 , når man forsøger at opgradere certifikatet. Eventuelle ideer?


Her er den relevisant httpd.conf konfiguration:


SSLPassPhraseDialog "exec:E:/Apache/conf/ssl/phrase.bat"

<VirtualHost xx.xxx.xxx.xxx:443>
    ServerName xx.xxx.xxx.xxx
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile conf/ssl/ServerCertificate.crt
    SSLCertificateKeyFile conf/ssl/cert.keystore
    SSLCertificateChainFile conf/ssl/Chain.crt
</VirtualHost>

Bedste reference