windows - C # send parametre til CreateRemoteThread og læs dem

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemAntag i:


#include<Windows.h>
extern "C" \_\_declspec(dllexport) bool WINAPI DllMain(HINSTANCE hInstDll, DWORD 
fdwReason, LPVOID lpvReserved)
{
  switch (fdwReason)
  {
    case DLL\_PROCESS\_ATTACH:
    {
      MessageBox(NULL, "Hello World!", "Dll says:", MB\_OK);
      break;
    }

    case DLL\_PROCESS\_DETACH:
      break;

    case DLL\_THREAD\_ATTACH:
      break;

    case DLL\_THREAD\_DETACH:
      break;
  }
  return true;
}


Jeg vil sende parametre til min C ++ 'DLLMain' og læse dem og bruge cout>> for at vise dem


Hvordan ville jeg antage at gøre det


hvor i c # 's' CreateRemoteThread 'GØR jeg det

Bedste reference