windows - Hyperv/Windows10 - Fejl ved oprettelse af maskine: Fejl i driver under maskinens oprettelse: Afslut status

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemPå Windows 10 Pro med Hyper V driver får jeg Error creating machine: Error in driver during machine creation: exit status 1 under oprettelsen, og når jeg forsøger at starte det manuelt hver gang. Jeg er ny med docker, jeg installerede det i går, og jeg kan ikke komme forbi docker-machine create af tutorialet, så vær så eksplicit, fordi jeg måske ikke ved, hvad du taler om.


Min docker version:

Klient:


Version: 18.03.1-ce  
API version: 1.37 
Go version: go1.9.5 
Git commit: 9ee9f40 
Built: Thu Apr 26 07:12:48 2018 
OS/Arch: windows/amd64 
Experimental: false 
Orchestrator: swarm 


Server:


Engine: 
Version: 18.03.1-ce 
API version: 1.37 (minimum version 1.24) 
Go version: go1.9.5  
Git commit: 9ee9f40 
Built: Thu Apr 26 07:21:42 2018 
OS/Arch: windows/amd64 
Experimental: false


min docker info:


Containers: 10 
Running: 0 
Paused: 0 
Stopped: 10 
Images: 2 
Server Version: 18.03.1-ce 
Storage Driver: windowsfilter 
Windows: 
Logging Driver: json-file 
Plugins: 
Volume: local 
Network: ics l2bridge l2tunnel nat null overlay transparent 
Log: awslogs etwlogs fluentd gelf json-file logentries splunk syslog 
Swarm: inactive 
Default Isolation: hyperv 
Kernel Version: 10.0 16299 (16299.15.amd64fre.rs3\_release.170928-1534) 
Operating System: Windows 10 Pro 
OSType: windows 
Architecture: x86\_64 
CPUs: 1 
Total Memory: 2GiB 
Name: DESKTOP-U7SE6KH 
ID: TOUR:L7CY:M43V:HORP:CKX6:HQ5G:CLHP:ER42:6S6C:S6OP:NSVV:TGHY 
Docker Root Dir: C:ProgramDataDocker 
Debug Mode (client): false 
Debug Mode (server): true 
File Descriptors: -1 
Goroutines: 25 
System Time: 2018-05-04T11:37:15.7567871+02:00 
EventsListeners: 1 
Registry: https://index.docker.io/v1/ 
Labels: 
Experimental: false 
Insecure Registries: 
127.0.0.0/8 
Live Restore Enabled: false 


debuggen af ​​docker-machine start: (oversat fra fransk)


PS C:WINDOWSsystem32> docker-machine --debug start v3 
Docker Machine Version: 0.13.0, build 9ba6da9 
Found binary path at C:Program FilesDockerDockerResourcesindocker-machine.exe 
Launching plugin server for driver hyperv 
Plugin server listening at address 127.0.0.1:50263 
() Calling .GetVersion  
Using API Version 1 
() Calling .SetConfigRaw 
() Calling .GetMachineName 
command=start machine=v3 
Starting "v3"... 
(v3) Calling .GetState 
(v3) DBG | [executing ==>] :  C:WINDOWSSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -NoProfile -NonInteractive ( Get-VM v3 ).state 
(v3) DBG | [stdout =====>] : Off 
(v3) DBG | 
(v3) DBG | [stderr =====>] : 
(v3) Calling .Start 
(v3) DBG | [executing ==>] :  C:WINDOWSSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -NoProfile -NonInteractive Start-VM v3 
(v3) DBG | [stdout =====>] : 
(v3) DBG | [stderr =====>] : Start-VM : failure to start 'v3'. 
(v3) DBG | Impossible to start VM v3, because a Hyper-v componant is not executing. 
(v3) DBG | failure to start 'v3'. (VM ID BB5B1FE8-F47C-41BD-81B0-B8123FBD8080) 
(v3) DBG | The VM manager service couldn't start VM v3, because a Hyper-v componant is not executing (VM ID BB5B1FE8-F47C-41BD-81B0-B8123FBD8080). 
(v3) DBG | At char Line:1 : 1 
(v3) DBG | + Start-VM v3 
(v3) DBG | + ~~~~~~~~~~~ 
(v3) DBG | + CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Start-VM], VirtualizationException 
(v3) DBG | + FullyQualifiedErrorId : OperationFailed,Microsoft.HyperV.PowerShell.Commands.StartVM 
(v3) DBG | 
(v3) DBG | 
exit status 1 


Hvad jeg gjorde fra starten:

Installation af docker
Opret en ny ekstern netværksafbryder i Hyper-v

docker-machine create -d hyperv --hyperv-virtual-switch Switch v3
=>


Running pre-create checks... 
Creating machine... 
(v3) Copying C:Usersellipsys.dockermachinecacheoot2docker.iso to C:Usersellipsys.dockermachinemachinesv3oot2docker.iso... 
(v3) Creating SSH key... 
(v3) Creating VM... 
(v3) Using switch "Switch" 
(v3) Creating VHD 
(v3) Starting VM... 
Error creating machine: Error in driver during machine creation: exit status 1
docker-machine --debug start v3. 


Jeg tror, ​​jeg bør tilføje, hvorfor jeg forsøger at gøre denne del, da jeg gjorde det her:
docker run hello-world
Jeg fik denne fejl:


C:Program FilesDockerDockerResourcesindocker.exe: Error response from daemon: container a1dacfdb8be544a4584c9a03aa680ee38982dbef067db1fc21f7be81aa7d416f encountered an error during CreateContainer: failure in a Windows system call: Aucun hyperviseur n’est présent sur ce système. (0xc0351000) extra info: {"SystemType":"Container","Name":"a1dacfdb8be544a4584c9a03aa680ee38982dbef067db1fc21f7be81aa7d416f","Owner":"docker","IgnoreFlushesDuringBoot":true,"LayerFolderPath":"C:\ProgramData\Docker\windowsfilter\a1dacfdb8be544a4584c9a03aa680ee38982dbef067db1fc21f7be81aa7d416f","Layers":[{"ID":"fa6f4543-52e8-5fa3-af6f-762b139c0160","Path":"C:\ProgramData\Docker\windowsfilter\8bba33d957624223f3c683adf8f20a16a6432a2d567f49ca817ea3d39b4cb8c0"},{"ID":"730d2383-3dac-5641-9cde-cc3650406df7","Path":"C:\ProgramData\Docker\windowsfilter\a074f06eccff5c926d712f2d5cdeaaf1d66d821329fe55019a1f7f564356a1f8"},{"ID":"cea96136-c3b4-5e16-a047-315ccfc7b7b2","Path":"C:\ProgramData\Docker\windowsfilter\ae7e69257f999132eb86b8981eba21d3b5364e75cff2b3004d61d9f71c6d6666"},{"ID":"eefa106d-7a8f-59fa-bdcb-b2ee7389b7ae","Path":"C:\ProgramData\Docker\windowsfilter\017cfd53ff613080550c89a6b7eebef9311c4fe0537662e61add60091137c73d"}],"HostName":"a1dacfdb8be5","HvPartition":true,"EndpointList":["d4239da9-6e8c-4420-b92d-6ab25edf9b0b"],"HvRuntime":{"ImagePath":"C:\ProgramData\Docker\windowsfilter\ae7e69257f999132eb86b8981eba21d3b5364e75cff2b3004d61d9f71c6d6666\UtilityVM"},"AllowUnqualifiedDNSQuery":true}.


fra et emne til et andet kom jeg til hvor jeg er, forsøger at skabe en maskine og få den i gang. Ved ikke, om det betyder, at mit problem er andet end hvad jeg tror.


Tak for enhver hjælp, du kan give

Bedste reference