windows - MDT Web service - De data, der er nødvendige for at fuldføre denne operation, er endnu ikke tilgængelige. (-2147483638 0x8000000A)

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemLang historie kort, vi gendannede en flok servere og en af ​​dem var min WDS server. Alt virker OK, bortset fra webservicen, der flytter computerobjekter mellem OU'er.


Det kaldes to gange i opgave sekvensen, en gang i starten for at flytte objektet til en Staging OU og en gang i slutningen for at flytte den tilbage til den oprindelige OU. Første opkald fungerer godt. Andet opkald fejler hver gang med denne dumme fejl det hjælper mig ikke rigtig.


Så vidt jeg kan se, får den alle de data, det kræver. Synes at mislykkes lige før det snakker til webtjenesten, da jeg ikke får nogen logfiler til at indikere aktivitet. Jeg er sikker på, at forbindelsen er god, fordi alt er på samme vært.
Jeg har været googling dette i et par dage, og intet er relevant for mig.


Hvordan kan jeg løse denne fejl?
Se venligst nedenstående info:


CustomSettings.ini


[Settings] 
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty, StagingOU, FinalOU, MachineObjectOU, ComputerAttributes, Computername, netbootGUID, ZENworksGUID, deploymentType

[Default]
SLShare=\172.16.100.242logsTaskSequenceEndOfDeploy
SLShareDynamicLogging=\172.16.100.242logsTaskSequenceLive

\_SMSTSORGNAME=**** 
UserDataLocation=NONE 
ComputerBackupLocation=NETWORK 
AdminPassword=****
TimeZoneName=E. Australia Standard Time
FinishAction=REBOOT
WSUSServer=http://wsus.****:8530
EventService=http://172.16.100.242:9800

JoinDomain=****.****.****.****
DomainAdmin=****
DomainAdminPassword=****

StagingOU=LDAP://OU=Staging,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****

BackupShare=\172.16.100.242DeploymentShare
BackupDir=Captures
BackupFile=\%TaskSequenceID\%\_#month(date) & "-" & day(date) & "-" & year(date)#.wim

DoCapture=NO
OSInstall=Y 
HideShell=NO  
ApplyGPOPack=NO

SkipAdminPassword=YES 
SkipProductKey=YES 
SkipComputerName=YES 
SkipDomainMembership=YES 
SkipUserData=YES 
SkipLocaleSelection=YES 
SkipTimeZone=YES 
SkipApplications=YES 
SkipBitLocker=YES 
SkipSummary=YES 
SkipRoles=YES 
SkipCapture=YES
SkipFinalSummary=YES


[GetCurrentComputerName]
WebService=http://172.16.100.242/ADWebService/AD.asmx/GetComputerNameByNetbootGuid
Parameters=netbootGUID

[GetCurrentComputerOU]
WebService=http://172.16.100.242/ADWebService/ad.asmx/GetComputerParentPath
Parameters=Computername

[MoveComputerToOU]
WebService=http://172.16.100.242/ADWebService/AD.asmx/MoveComputerToOU
Parameters=OSDComputerName,MachineObjectOU
OSDComputerName=Computername
MachineObjectOU=OUPath


MoveComputerToTargetOU.wsf


<job id="MoveToTargetOU">
  <script language="VBScript" src="..TIUtility.vbs"/>
  <script language="VBScript" src="..TIDataAccess.vbs"/>
  <script language="VBScript">

' //***************************************************************************
' // ***** Script Header *****
' //
' // File:   MoveToTargetOU.wsf
' //
' // Purpose:  Move computer to OU specified in MDT by MachineObjectOU
' //
' // Usage:   cscript MoveToTargetOU [/debug:true]
' //
' //
' // Customer History:
' // 1  MK  01/18/2009 changed to use Webservice instead of AD Scripting
' // 2  MK  08/28/2009  Updated example Scripts for MDT 2010
' // 3  MK  04/08/2010  Rewrote Script to fit to MDT 2010 standard scripts
' //             Added IniFile entry 
' //


'//***** End Header *****
    '//********************************************** ****************************


Option Explicit
RunNewInstance

'//----------------------------------------------------------------------------
'//
'// Global constant and variable declarations
'//
'//---------------------------------------------------------------------------- 

Dim iRetVal 

'//----------------------------------------------------------------------------
'// End declarations
'//---------------------------------------------------------------------------- 

'//----------------------------------------------------------------------------
'// Main Class
'//----------------------------------------------------------------------------

Class MoveToTargetOU

      '//----------------------------------------------------------------------------
      '// Class instance variable declarations
      '//----------------------------------------------------------------------------

      ' No instance variables are required


      '//----------------------------------------------------------------------------
      '// Constructor to initialize needed global objects
      '//----------------------------------------------------------------------------

      Private Sub Class\_Initialize

              ' No initialization is required

      End Sub


      '//----------------------------------------------------------------------------
      '// Main routine
      '//----------------------------------------------------------------------------

      Function Main

    iRetVal = Success

    Dim oService, oXML, sResult, sFinalOU

        oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Start processing move to Final OU", LogTypeInfo

        ' Create the web service instance
        Set oService = new WebService

        oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Loading INI file and reading [MoveComputerToOU] section", LogTypeInfo

        oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Read INI section, now setting Environment Properties", LogTypeInfo

      oService.IniFile = "CustomSettings.ini"
        oService.SectionName = "MoveComputerToOU"

        ' ADsPath of the container object (OU) where you want to move the current PC to
        sFinalOU = oEnvironment.item("FinalOU")

        oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Setting MachineObjectOU to Final OU: " & sFinalOU, LogTypeInfo
        oEnvironment.item("MachineObjectOU") = sFinalOU
        oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Now making the web service call: ", LogTypeInfo

        ' Make the web service call
        Set oXML = oService.Query
        If oXML is Nothing then
                oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Unable to call MoveComputerToOU web service.", LogTypeError
                iRetVal = Failure
        Else
                oXML.setProperty "SelectionNamespaces", "xmlns:mk='http://maikkoster.com/Deployment'"
                sResult = UCase(oXML.SelectSingleNode("mk:boolean").Text)

                If sResult <> "TRUE" then
                  oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Move was not successful", LogTypeError
                  iRetVal = Failure
                Else
                  oLogging.CreateEntry "*** De-Staging: Successfully moved Computer to target OU", LogTypeInfo
                End If
        End if 

              Main = iRetVal

      End Function

End Class

  </script>
</job>


BDD.log


Setting variable OSDCOMPUTERNAME to value WITDM001    ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:07 AM 0 (0x0000)
Property OSDCOMPUTERNAME is now = WITDM001  ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:08 AM 0 (0x0000)
ZTISetVariable processing completed successfully.    ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:08 AM 0 (0x0000)
Event 41001 sent: ZTISetVariable processing completed successfully. ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:09 AM 0 (0x0000)
Setting variable OUPath to value LDAP://OU=StagingDev,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****        ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:09 AM 0 (0x0000)
Property OUPath is now = LDAP://OU=StagingDev,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****      ZTISetVariable        30/04/2018 8:08:09 AM 0 (0x0000)
ZTISetVariable processing completed successfully.    ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:09 AM 0 (0x0000)
Event 41001 sent: ZTISetVariable processing completed successfully. ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:10 AM 0 (0x0000)
Setting variable FinalOU to value LDAP://OU=StagingDev,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****        ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:10 AM 0 (0x0000)
Property FinalOU is now = LDAP://OU=StagingDev,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****      ZTISetVariable        30/04/2018 8:08:10 AM 0 (0x0000)
ZTISetVariable processing completed successfully.    ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:10 AM 0 (0x0000)
Event 41001 sent: ZTISetVariable processing completed successfully. ZTISetVariable  30/04/2018 8:08:12 AM 0 (0x0000)

*** De-Staging: Start processing move to Final OU    MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:28 AM 0 (0x0000)
*** De-Staging: Loading INI file and reading [MoveComputerToOU] section   MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:28 AM    0 (0x0000)
*** De-Staging: Read INI section, now setting Environment Properties MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:28 AM     0 (0x0000)
Using specified INI file = \172.16.100.242DeploymentShareControlCustomSettings.ini     MoveToTargetOU        30/04/2018 8:08:28 AM 0 (0x0000)
CHECKING the [MoveComputerToOU] section MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:28 AM 0 (0x0000)
*** De-Staging: Setting MachineObjectOU to Final OU: LDAP://OU=StagingDev,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****  MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:28 AM 0 (0x0000)
Property MachineObjectOU is now = LDAP://OU=StagingDev,DC=****,DC=****,DC=****,DC=****        MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:28 AM 0 (0x0000)
*** De-Staging: Now making the web service call:     MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:29 AM 0 (0x0000)
ZTI ERROR - Unhandled error returned by MoveToTargetOU: The data necessary to complete this operation is not yet available.
 (-2147483638 0x8000000A)  MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:29 AM 0 (0x0000)
Event 41002 sent: ZTI ERROR - Unhandled error returned by MoveToTargetOU: The data necessary to complete this operation is not yet available.
 (-2147483638 0x8000000A)  MoveToTargetOU      30/04/2018 8:08:30 AM 0 (0x0000)


Undskyld hvis jeg har savnet nogen info, og tak fordi du kigger :)


EDIT: Så det virker helt fint i Windows PE, bare ikke i almindelige vinduer. Jeg ved ikke, hvad jeg mangler!

Bedste reference


Vi løste problemet. Vi havde brug for to ting:
Gentag vores godkendelsesoplysninger på ISS-webstedet og genindlæs filfilens sikkerhedsfiltrering, dette fjernes når sikkerhedskopieres.


Dette kan bekræftes ved hjælp af indstillingerne 'Connect as ...' og 'Test settings ...', når du redigerer indstillingerne for websiteprogrammer.


Når det er sagt, ved jeg stadig ikke hvorfor webtjenesten fungerede i Windows PE, men ikke i det normale OS ... noget indblik ville blive meget værdsat!