windows - hvordan man laver en build mislykkedes i hudson ved hjælp af batch kommando

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger Hudson til vores HTML-hovedårsag til at bruge CI er at validere html-filer under hver fil med cse validator. For at validere HTML'en har jeg brugt følgende kode


@echo off

PUSHD "F:SolutionsDocumentsDesignhtmlValTest"
For \%\%X in (*.html) do (
"C:Program FilesHTMLValidator100cmdlineprocessor"  -outputfile output.txt   -r1 \%\%X
set HTMLVAL\_ERROR=\%ERRORLEVEL\%
type output.txt >> result.txt
)

    set ERRORLEVEL=\%HTMLVAL\_ERROR\%

POPD


Valideringsprocessen virker fint, men selv der er en fejl i HTML-filen hudson udløser ikke bygningen som mislykket, det er altid succes.


Lad mig vide, hvordan kan jeg udløse byggefejl fra batch-kommandoen.

Bedste reference


Du skal bruge afslutningskommando:


@echo off

PUSHD "F:SolutionsDocumentsDesignhtmlValTest" For \%\%X in (*.html) do ( "C:Program FilesHTMLValidator100cmdlineprocessor" -outputfile output.txt -r1 \%\%X set HTMLVAL\_ERROR=\%ERRORLEVEL\% type output.txt >> result.txt )

POPD

exit \%HTMLVAL\_ERROR\%


som angiver fejlniveauet for hele batchet.